Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες επιθυμούν να καταστούν πτυχιούχοι, έχοντας ολοκληρώσει όλες τους τις υποχρεώσεις στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΤΕΙΘ (μαθήματα – Πρακτική Άσκηση – Πτυχιακή Εργασία)  μπορούν να καταθέσουν στη γραμματεία την συνημμένη αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

AΙΤΗΣΗ_ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ

Η κατάθεση θα γίνει με Κούριερ ή ταχυδρομικώς κάτωθι διευθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Με το Γραφείο Διασύνδεσης επικοινωνήστε με e-mail στο career@admin.teithe.gr για τις σχετικές βεβαιώσεις οι οποίες επισυνάπτονται.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ