Οι εγγραφές  των πρωτοετών  φοιτητών, τα δικαιολογητικά εγγραφής και ο τρόπος αποστολής  τους θα αναρτηθούν αναλυτικά με μεταγενέστερη ανακοίνωση στη σελίδα του τμήματος Μαιευτικής.

Θα πρέπει να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας (Θα γίνει ευρέως γνωστό από τα μέσα Κοινωνικής Ενημέρωσης-Δικτύωσης)  όπου θα μπείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά και να εκτυπώσετε την εγγραφή σας.

Η αίτηση εγγραφής στο Υπουργείο Παιδείας προηγείται και αποτελεί  ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής σας στην γραμματεία του Τμήματος μας όταν σας ζητηθούν να τα αποστείλετε.

Εκ της Γραμματείας