ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

  • ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 14/9/21 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ!!!
  • ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
  1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

α) Η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος “Γενετική” θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με online διαγώνισμα (Quiz) στο ΝΕΟ Moodle ( https://exams-minutr.the.ihu.gr/course/view.php?id=151 ), με ταυτόχρονη ταυτοπροσωπία και επιτήρηση μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ ( link αίθουσας https://zoom.us/j/99759582876 ). Οι επιτηρητές έχουν ανακοινωθεί στο πρόγραμμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του τμήματος.

β) Κατά την διάρκεια των εξετάσεων είναι απαραίτητο να έχετε σταθερή σύνδεση στο ίντερνετανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και διαθέσιμη προς επίδειξη την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.

γ) Εάν δεν διαθέτετε υπολογιστή με κάμερα, θα πρέπει να συνδεθείτε με το link της αίθουσας του ΖΟΟΜ με το κινητό σας τηλέφωνο (με ανοιχτό μικρόφωνο και κάμερα), έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η ταυτοπροσωπία και η επιτήρηση.

δ) Θα οριστούν 1-2 ομάδες εξέτασης (ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής) με ανακοίνωση στο Moodle (νέο και προϋπάρχον) για την καλύτερη λειτουργία και την αποφόρτιση του συστήματος. Στην ίδια ανακοίνωση θα αναγράφονται και οι ώρες εξέτασης καθώς και τα link του ZOOM και του Moodle (εκ νέου) με τα οποία θα μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση.

ε) Στην αρχή της διαδικασίας και μόλις συνδεθούν στην αίθουσα του ΖΟΟΜ την προκαθορισμένη ώρα εξέτασης οι συμμετέχοντες στις ομάδες εξέτασης, θα γίνει ταυτοπροσωπία από τους επιτηρητές με την επίδειξη στην κάμερα της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας. Στη συνέχεια θα σας δοθεί ο κωδικός του Quiz στο οποίο θα κληθείτε να απαντήσετε.

στ) Η εξέταση θα είναι ολιγόλεπτη (maximum 30 λεπτά) με ερωτήσεις που απαντώνται σύντομα (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, κλπ) και θα εμφανίζονται μια φορά στην οθόνη σας. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης της απάντησης εφόσον προχωρήσετε στην επόμενη, γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή σας (ιδιαίτερα στις ερωτήσεις σωστού-λάθους στις οποίες θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία)!!! Ελέγχετε επίσης το χρονόμετρο που θα εμφανίζεται, για να διαχειριστείτε σωστά το χρόνο σας!!!

ζ) Θα υπάρχουν 2 προσπάθειες οριστικής υποβολής, για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων σύνδεσης.

  1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ MOODLE
  2. A) Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΗ στο μάθημα, στο ΝΕΟ MOODLE στην πλατφόρμα εξετάσεων (https://exams-minutr.the.ihu.gr/course/view.php?id=151). Όσοι δεν κάνουν εγγραφή, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ!!!

Β) Όσοι φοιτητές έχουν κάνει εγγραφή στο ΝΕΟ Moodle αλλά ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ στις Εξετάσεις, για να μπορούν να δώσουν το μάθημα θα πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση συμμετοχής στην παρούσα φόρμα, μέχρι τις 14-9-21 και ώρα 12 το βράδυ!!! Την επόμενη ημέρα το πρωί θα ανακοινωθούν τα group εξέτασης στο παρόν site και στο παλιό Moodle.

  1. ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α) Για την απρόσκοπτη εκτέλεση των διαδικτυακών εξετάσεων όπως αποφασίστηκε στην 9η/26-05-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και τις συστάσεις της διοικούσας του ΔΙΠΑΕ, ΔΦ 20.1/7880/03-06-2020 συλλέγουμε διαδικτυακά ως Τμήμα τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, ΑΜ φοιτητή, πατρώνυμο, όνομα χρήστη, IP διεύθυνση του υπολογιστή, ημερομηνία και ώρα σύνδεσης στην εξέταση κάθε μαθήματος καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο που συνδέεται με την διενέργεια των εξετάσεων σας.

Β) Παράλληλα ζητούμε την εκ νέου εγγραφή και συναίνεσή σας στο ΝΕΟ MOODLE (το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις εξετάσεις) στο μάθημα στο οποίο επιθυμείτε να εξεταστείτε διαδικτυακά ακολουθώντας το link του μαθήματος το οποίο ανακοινώνεται είτε στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας ή/και στο παλαιό Moodle μαζί με την ημέρα και την ώρα της εξέτασης. Επίσης σας ενημερώνουμε για τους παρευρισκόμενους επιτηρητές.

Γ) Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρία της εξέτασης των διαδικτυακών εξετάσεων δεν καταγράφεται αλλά χρησιμοποιείται μόνο για λόγους ταυτοπροσωπίας και το μόνο που αποθηκεύεται είναι το κείμενο που θα αποστείλετε με τις απαντήσεις των ερωτήσεων στις οποίες εξετάζεστε. Επίσης απαγορεύεται η καταγραφή της συνεδρίας από μέρους σας ή από άλλο πρόσωπο.

Δ) Το ηλεκτρονικό αρχείο που εμπεριέχει το ηλεκτρονικό γραπτό του φοιτητή θα αποθηκευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί φυσικών εγγράφων στις ασφαλείς δομές του Διεθνούς Πανεπιστημίου για το εκ του νόμου προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

  •  ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν αρκεί να κάνετε τικ ( √ ) στη φόρμα, πρέπει να απαντήσετε στην ερώτηση και να την υποβάλετε!!!

Σας παρακαλώ να είστε συνεπείς και να μην αμελήσετε να αποδεχθείτε τους όρους της εξέτασης εγκαίρως!!!

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Η υπεύθυνη του μαθήματος

Α. Παπουτσή