Ενημερώνουμε ότι τα έντυπα παράτασης πτυχιακών εργασιών κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος προς την Επιτροπή πτυχιακών εργασιών, από τους φοιτητές που εχουν συμπληρώσει ένα ακαδημαϊκό έτος από την ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας και επιθυμούν να λάβουν παράταση για ένα επιπλέον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η Επιτροπή πτυχιακών εργασιών