ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤtΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤtΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ tΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14 ΣΕΠΤ. 2021