Το αναβληθέν μάθημα ΝΓΧ-Θ η εξέταση του μαθήματος θα μετατεθεί, μετά από  παράκληση των φοιτητών, την  ΤΕΤΑΡΤΗ 15-9-21 στις 09.00-11.00 με επιτηρήτρια την κ. Ταχτσίδου μέσω ZOOM-MOODLE γραπτώς.