Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/09/2021 ΣΤΙΣ 9:00-11-00