Αλλαγή ώρας εξέτασης των εργαστηρίων  στις 08-09-2021  με εισηγητές την κ. Θεοδωρίδου , κ. Κούκου
  1. Αρχές Χειρουργικής Φροντίδας στη Μαιευτική Εργαστήριο  Γ΄εξάμηνο  Β΄εξεταστική κ  17:00 -18:00   Αίθουσα zoom Γ εξαμήνου
  2. Χειρουργική Νοσηλευτική Εργαστήριο (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών)                               17:00 -18:00   Αίθουσα zoom Γ εξαμήνου
Εισηγήτρια κ. Κούκου Ζωή
  1. Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Εργαστήριο (ομάδες φοιτητών με την κ. Θεοδωρίδου)  Γ΄εξάμηνο       Β΄εξεταστική  18:00-19:00 Αίθουσα zoom Γ΄εξαμήνου
  2. Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Εργαστήριο (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών)                      Δ΄εξάμηνο     Β΄εξεταστική  18:00-19:00 Αίθουσα zoom Γ΄εξαμήνου
  3. Βασική Μαιευτική Φροντίδα Εργαστήριο (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών )                     Γ΄εξάμηνο      Β΄εξεταστική  18:00-19:00 Αίθουσα zoom Γ΄εξαμήνου
Εισηγήτρια κ. Θεοδωρίδου Ανατολή
Η αλλαγή προκύπτει επειδή τα εργαστήρια είχαν την ίδια ώρα εξέτασης.