Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της 22.02.2021 σάς ενημερώνουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων στη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης παρατείνεται έως την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021.