Ανακοίνωση για το Εργαστήριο Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού του ΣΤ΄ Εξαμήνου

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού του ΣΤ΄ Εξαμήνου να συνδεθούν στην ψηφιακή αίθουσα του ΣΤ΄ Εξαμήνου (πρώην ψηφιακή αίθουσα Ε΄ Εξαμήνου) αύριο, Τρίτη 23/2/2021 και ώρα 10:00 π.μ., όπου Θα γίνει διαχωρισμός σε ομάδες και εισαγωγικό μάθημα.

Μπουρουτζόγλου Μαρία,

Λέκτορας Εφαρμογών