Δηλώσεις Εργαστηριακών και Θεωρητικών Μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι:

  • Οι δηλώσεις εργαστηριακών μαθημάτων θα γίνουν από Δευτέρα 22/02/2021 έως Παρασκευή 26/02/2021
  • Οι δηλώσεις θεωρητικών μαθημάτων θα γίνουν από Δευτέρα 01/03/2021 έως Δευτέρα 08/03/2021