Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαιευτικής, οι εξετάσεις στο μάθημα “Χειρουργική” θα πραγματοποιηθούν, όπως ανακοινώθηκε εξαρχής, στις 30.06.2023 και ώρα 13.00-15.00 (το αίτημα μερίδας φοιτητών να αλλάξει η παραπάνω ημερομηνία δεν έχει συζητηθεί επίσημα στη Συνέλευση και συνεπώς δεν έχει γίνει δεκτό και οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία δεν ισχύει).