Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Η Επιτροπή  Πρακτικής Άσκησης   του Τμήματος Μαιευτικής  ενημερώνει τους φοιτητές/τριες  που ολοκλήρωσαν την ΠΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», με MIS 5184460,  του Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 ότι, θα πρέπει να αποστείλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. ΕΝΤΥΠΟ Ε 3.5 ΕΡΓΑΝΗ ΕΝΑΡΞΗ
  2. ΕΝΤΥΠΟ Ε 3.5 ΕΡΓΑΝΗ ΛΗΞΗ
  3. Βεβαίωση ολοκλήρωσης Π.Α. (Πρέπει να φαίνονται οι ημερομηνίες με τουλάχιστον 126 εργάσιμες ημέρες,ο αριθμός των τοκετών που πραγματοποιήθηκαν από τον φοιτητή-τρια,ο αριθμός των εργαλειοδοσιών που πραγματοποιήθηκαν σε Κ.Τ. και γυναικολογικά χειρουργεία).
  4. Βιβλιάριο Π.Α με όλες τις δεξιότητες που πραγματοποιήθηκαν από τον φοιτητή – φοιτήτρια. Προσοχή! Το βιβλιάριο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και να φέρει σφραγίδες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του φορέα.
  5. Βεβαίωση ενσήμων από το ΕΦΚΑ για τους μήνες που εμφανίζονται (μπορείτε να την προμηθευτείτε και μέσω e-efka.gr στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου)
  6. Βεβαίωση ενσήμων από τον εργοδότη για τους 6 μήνες συνολικά.(ΈΝΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ)
  7. Αποδείξεις εξόφλησης της μηνιαίας αποζημίωσης πρακτικής άσκησης του φορέα απασχόλησης μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού. (Αποδείξεις κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή από το φορέα απασχόλησης). Οι παραπάνω αποδείξεις εξόφλησης λαμβάνονται αποκλειστικά από το φορέα απασχόλησης. Παρακαλείσθε να μην προωθήσετε αντίγραφο του τραπεζικού σας λογαριασμού ή αποδεικτικά κατάθεσης πληρωμής της αποζημίωσης ΠΑ σε τραπεζικό λογαριασμό που σας έκανε ο εργοδότης.
  8. Αίτηση ολοκλήρωσης Π.Α.(με αρ. πρωτοκόλλου). Την αίτηση θα την προμηθευθείτε από την Γραμματεία του Τμήματος ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας

Η αποστολή των δικαιολογητικών  στην Γραμματεία του Τμήματος να γίνει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  09-6-2023 και ώρα 14.00 ταχυδρομικώς υπόψιν Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ)

Εκ μέρους της Επιτροπής

Κούκου Ζωή