Αγαπητοί φοιτητές-τριες

Για την αναγνώριση της Π.Α. μέσω ΟΑΕΔ του XEIMΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23 των φοιτητών που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος σε υλική μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ολοκλήρωσης Π.Α.(με αρ. πρωτοκόλλου). Την αίτηση θα την προμηθευθείτε από την Γραμματεία του Τμήματος ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
  2. Βεβαίωση ενσήμων από τον ΕΦΚΑ για τους μήνες που εμφανίζονται (μπορείτε να την προμηθευτείτε και μέσω e-efka.gr στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου)
  3. Βεβαίωση ενσήμων από τον εργοδότη για τους 6 μήνες συνολικά.(ΈΝΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ)

4.Έντυπο Ε3.5. ΕΡΓΑΝΗ έναρξης Π.Α.

5.Έντυπο Ε3.5  ΕΡΓΑΝΗ διακοπή Π.Α.

6.Βεβαίωση ολοκλήρωσης Π.Α. (Πρέπει να φαίνονται οι ημερομηνίες με τουλάχιστον 126 εργάσιμες ημέρες,ο αριθμός των τοκετών που πραγματοποιήθηκαν από τον φοιτητή-τρια,ο αριθμός των εργαλειοδοσιών που πραγματοποιήθηκαν σε Κ.Τ. και γυναικολογικά χειρουργεία).

8.Βιβλιάριο Π.Α με όλες τις δεξιότητες που πραγματοποιήθηκαν από τον φοιτητή – φοιτήτρια. Προσοχή! Το βιβλιάριο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και να φέρει σφραγίδες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του φορέα.

 

Όλα τα παραπάνω κατατίθενται με φυσική παρουσία στη Γραμματεία όσοι έχουν τη δυνατότητα , διαφορετικά τα αποστέλλετε ταχυδρομικώς υπόψιν επιτροπή πρακτικής άσκησης.

 

Προσοχή! Όλα τα έντυπα και το βιβλιάριο να φέρουν το γνήσιο των υπογραφών και σφραγίδων όχι φωτοαντίγραφα.

Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης των παραδοτέων μέχρι  την Παρασκευή 9-06-2023

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παραμένουμε στη διάθεση σας.

 

Από την Επιτροπή Π.Α.

Τμήματος Μαιευτικής

Κούκου Ζωή

Λέκτορας Εφαρμογών Τμήματος Μαιευτικής

ΔΙΠΑΕ