ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 10-03-23 ΕΩΣ 24-03-23

Αίτηση Ανάληψης θέματος Πτυχιακής-Διπλωματικής Εργασίας Εαρ 2023  

Αίτηση Παράτασης Πτυχιακής-Διπλωματικής Εργασίας Εαρ 2023

Οι αιτήσεις Ανάληψης Θέματος & Παράτασης Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 10-24 Μαρτίου 2023.
Δείτε τις σχετικές πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο & συμπληρώστε την επισυναπτόμενη αίτηση.
Εκ μέρους της Επιτροπής Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών