Παρακαλούνται όλοι οι καθηγητές του Τμήματος Μαιευτικής εφόσον έχουν ολοκληρώσει την καταχώρηση των βαθμολογιών τους να καταθέσουν άμεσα (το αργότερο μέχρι 1/3/2023 και ώρα 12:00) τα βαθμολόγια τους στην Γραμματεία του Τμήματος. Εκκρεμούν αιτήσεις για πρακτική άσκηση και πρέπει να εκδοθούν αιτήσεις πλήρωσης προϋποθέσεων.