Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για έναρξη πρακτικής άσκησης για το το τρεχον εαρινό εξάμηνο 2022-2023 να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή μέσω email την αίτηση τους (με θέμα πρακτική άσκηση) μέχρι την Τετάρτη 1/3/2023 έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την έκδοση βεβαίωσης πλήρωσης προϋποθέσεων για πρακτική άσκηση.