Α’ ανακοίνωση
Το μάθημα του ΠΠΣ Βασική Μαιευτική Φροντίδα Θεωρία θα εξεταστεί την Πέμπτη 02/02/2023 στις 09:00-11:00 από την κά Αντωνάκου και
το εργαστήριο Βασική Μαιευτική Φροντίδα την Τρίτη 24/01/2023 στις 09:00 – 13:00, από την κά Θεοδωρίδου.

B’ ανακοίνωση
Διορθώσεις στο πρόγραμμα της εξεταστικής των εργαστηρίων που έχει αναρτηθεί:
α. Πέμπτη 26/01/2023 στο μάθημα Βασικές Μαιευτικές Δεξιότητες 09:00 – 17:00 εισηγήτριες είναι και η κά. Παπαδοπούλου και η κά. Δημοβέλη και
β. Πρόσθετη ημέρα εξέτασης την Παρασκευή 27/01/2023 στο μάθημα Βασικές Μαιευτικές Δεξιότητες 09:00 – 17:00 με την κά. Δημοβέλη.