Παρακαλούνται όλοι οι απόφοιτοι που θα ορκιστούν στην τελετή καθομολόγησης της 01.12.2022 να διαβάσουν προσεκτικά τις επισυναπτόμενες οδηγίες.