Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2022-23 μετά την κατάθεση του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων