Στοιχεία φοιτητών που θα λάβουν μέρος στην Ορκωμοσία της 6ης Οκτωβρίου 2022