Πρόγραμμα έναρξης και διαχωρισμού κλινικών εργαστηρίων ανά εξάμηνο σπουδών του τμήματος Μαιευτικής