Σταδιοδρομία – Απόφοιτοι Τμήματος

Στόχος του Τμήματος Μαιευτικής είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, η οποία θα διαμορφώνει επιστημονικά ικανούς επαγγελματίες υγείας με συγκροτημένες γνώσεις, στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.  Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Ελληνίδων  Μαιών/ ή Ελλήνων Μαιευτών (μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 351, 14-6- 1989, ΦΕΚ 159, Τεύχος Πρώτο, που εναρμόνισε την ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 80/154/EEC) οι «προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες της μαίας/ του μαιευτή», τις οποίες θα πρέπει να κατακτήσουν οι φοιτητές του Τμήματος Μαιευτικής.

           i. στον τομέα της Μαιευτικής: Διάγνωση και παρακολούθηση της κύησης, αξιολόγηση της υγείας της εγκύου και του νεογνού, την παρακολούθηση της ανάπτυξης και της υγείας του εμβρύου, προγεννητικός έλεγχος, τη συμβουλευτική και την προετοιμασία της  οικογένειας για τη γέννα (ψυχοπροφυλακτική), περιγεννητική φροντίδα, εκτέλεση τοκετού κεφαλικής και ισχιακής προβολής, τη φροντίδα και την αποκατάσταση του περινέου μετά τον τοκετό, τη φροντίδα της γυναίκας μετά από την καισαρική τομή, συμπλήρωση δήλωσης γέννησης, συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών, τη συμβουλευτική, την καθοδήγηση και την φροντίδα για τον Μητρικό θηλασμό και φροντίδα κατά την λοχεία, τήρηση αρχείων. Στο πλαίσιο της συλλογικής και ομαδικής εργασίας με άλλους επιστήμονες η Μαία/ Μαιευτής φροντίζει παθολογικές περιπτώσεις στην Μαιευτική και Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

         ii. στον τομέα  της Νεογνικής Φροντίδας:  Κλινική εξέταση νεογνού, ανάνηψη, διατροφή, νοσηλευτική φροντίδα φυσιολογικών νεογνών και νεογνών υψηλού κινδύνου κατά την μεταφορά και την νοσηλεία τους σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας. Επιλογή απαραίτητου εξοπλισμού και σχεδιασμός στελέχωσης των παραπάνω μονάδων.

       iii. στον τομέα της προαγωγή της υγείας της γυναίκας και της Γυναικολογικής φροντίδας: Γυναικολογική εξέταση, λήψη ιστορικού, λήψη επιχρισμάτων για τεστ Παπανικολάου, λήψη κολπικού και τραχηλικού εκκρίματος, εξέταση μαστού, νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με γυναικολογικές παθήσεις και παθήσεις μαστού.

       iv.στον τομέα του Οικογενειακού προγραμματισμού  με οργάνωση και παροχή υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού και Γενετήσιας Διαπαιδαγώγησης.

Επίσης οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής ασχολούνται με:

Ι. Εκπόνηση μελετών: Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταστολής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, αγωγή υγείας, παροχή πρώτων βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις, κατοίκον νοσηλεία, φροντίδα μέσω κινητών μονάδων.

ΙΙ. Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στους τομείς που σχετίζονται με την επιστημονική υπόσταση της ιδιότητά τους. Τήρηση απαραίτητων εγγράφων/αρχείων, χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης και συνταγογράφηση φαρμάκων.

III. Σχεδιασμό μελετών και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς της αρμοδιότητας των Μαιών/Μαιευτών και κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ιδιότητά τους ως απόρροια της εξέλιξης της επιστήμης γενικότερα και του κλάδου των μαιών ειδικότερα συμπεριλαμβανομένων της ενημέρωσης και της πληροφόρησης ατόμων και ομάδων και της φροντίδας για τον  σεβασμό των δικαιωμάτων της γυναίκας.

Tο επιστημονικό πεδίο του Τμήματος εντάσσεται στα καθιερωμένα διεθνώς επιστημονικά πεδία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτά προσδιορίζονται από την διεθνή κατηγοριοποίηση των επιστημονικών πεδίων στην εκπαίδευση της UNESCO (ISCED 2013). Πιο συγκεκριμένα, το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος ανήκει στο 09 Health and welfare (Broad field), στο 091 Health (Narrow field) και στο 0913 Nursing and midwifery (Detailed field).


 • Ορισμός της Μαίας/ Μαιευτή από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών Η Μαία είναι το πρόσωπο που, έχοντας γίνει τακτικά αποδεκτή σε ένα πρόγραμμα σπουδών, νόμιμα αναγνωρισμένων στη χώρα στην οποία βρίσκεται και το οποίο στηρίζεται πάνω στις Ουσιώδεις δεξιότητες της βασικής μαιευτικής πρακτικής της ICM και στο πλαίσιο των Παγκόσμιων προτύπων μαιευτικής εκπαίδευσης της ICM, έχει αποκτήσει τα νόμιμα προσόντα για να εγγραφεί και/ή να αποκτήσει τη νόμιμη άδεια άσκησης της μαιευτικής ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο της «Μαίας» και που επιδεικνύει ικανότητες στην άσκηση της μαιευτικής.

  Η Μαία αναγνωρίζεται ως υπεύθυνος και υπόλογος επαγγελματίας που εργάζεται σε στενή επαφή με τις γυναίκες για να δώσει την απαραίτητη υποστήριξη, περίθαλψη και συμβουλή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας, αναλαμβάνει με πλήρη ευθύνη την εκτέλεση τοκετών και την περίθαλψη του νεογνού και του βρέφους. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα, την προώθηση του φυσικού τοκετού, την ανίχνευση επιπλοκών στη μητέρα και στο παιδί και εκτίμηση για την κατάλληλη ιατρική ή άλλη βοήθεια καθώς επίσης και την εφαρμογή επειγόντων μέτρων.

  Η Μαία έχει σημαντικό ρόλο στη συμβουλευτική και στην εκπαίδευση σε θέματα υγείας, όχι μόνο για τη γυναίκα αλλά επίσης μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία. Αυτή η δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει προγεννητική εκπαίδευση και προετοιμασία γονεϊκότητας και μπορεί να επεκταθεί στην υγεία των γυναικών, στη σεξουαλική ή αναπαραγωγική υγεία και στη φροντίδα του παιδιού.

  Η Μαία μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμά της σε οποιεσδήποτε συνθήκες, περιλαμβανομένων του σπιτιού, της κοινότητας, των νοσοκομείων, των κλινικών και των μονάδων υγείας.

  https://www.internationalmidwives.org/assets/files/definitions-files/2018/06/eng-definition_of_the_midwife-2017.pdf

 • Eπαγγελματικά Δικαιώματα Μαιών – Μαιευτών

 • Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων Θεσσαλονίκης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310013718,

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: career@the.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400, Σίνδος, Θεσσαλονίκη