Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική διεύθυνση για αποστολή εγγράφων (μόνο με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά) :

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΙΝΔΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

17o Χλμ Θεσσαλονίκης-Σίνδου

Τ.Θ. 141

ΤΚ 57400 Θεσσαλονίκη

Υπόψιν Κας Τσολερίδου/ Κας Τάτσου

Τηλεφωνική Επικοινωνία με τη Γραμματεία:  2310-013520/ 521,  2310-013843

Ηλεκτρονική Επικοινωνία: info@midw.ihu.gr

Ηλεκτρονική επικοινωνία με την Προϊσταμένη της Γραμματείας: tsoleridou@ihu.gr

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας:  Δευτέρα – Πέμπτη  10:00 – 12:00