Lang: enLang: el

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Το πρόγραμμα είναι σχεδιάσμενο ώστε να προσφέρει μεταπτυχιακή (μάστερ) εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και προσφέρεται σε στελέχη που επιθυμούν περαιτέρω εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το ευέλικτο χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα σε φοτητές από διαφορετικά υπόβαθρα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ποικίλες μέθοδοι διδασκαλίας για τη διευκόλυνση της μάθησης, όπως εργαστήρια, συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων (soft skills) και επιχειρηματικά σεμινάρια. Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στα αγγλικά.

Γιατί να επιλέξετε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας

  • Για να μάθετε από κορυφαίους, διεθνούς φήμης ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες
  • Για να συνεργαστείτε με έμπειρους συναδέλφους από άλλες χώρες ή/και κλάδους.
  • Για να ζήσετε ένα «πρακτικό» περιβάλλον εστιασμένο σε μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση.
  • Για να δημιουργήσετε ένα πολύτιμο δίκτυο επαφών δια βίου.

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.):

Επανίδρυση

Με μια ματιά
Info icon

Ημερομηνία έναρξης: 24 Ιανουαρίου 2025

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιανουαρίου 2025 ή έως ότου συμπληρωθούν οι θέσεις

Πανεπιστημιούπολη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια/Τύπος:
1,5 έτους πλήρους φοίτησης / Παρ-Κυρ μία φορά το μήνα (εκμάθηση εξ αποστάσεως)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

Προϋποθέσεις εισαγωγής:
– Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο
– Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία πλήρους απασχόλησης.

Προϋποθέσεις γλώσσας: πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου Γ1 ή πρόσφατα αποκτημένο IELTS academic (με 6.5 και άνω) ή TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω)]

Τέλη φοίτησης: 6,000€ (συνολικά)

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Arrow bottom
Arrow bottom reverse
Εντυπώσεις φοιτητών
talk bubble
Person Image
Kostas Nikou
EXECUTIVE MBA
Owner of LetsDoBusiness Greece Consulting Firm
Managing Director of “Amyndeon Oenos” Wine Cluster
-
You feel the need to see things ”the other way around”. You owe it to yourself!

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Προϋποθέσεις πτυχίου και εμπειρίας:
– Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο
– Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία πλήρους απασχόλησης.

Προϋποθέσεις γλώσσας: πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου Γ1 ή πρόσφατα αποκτημένο IELTS academic (με 6.5 και άνω) ή TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω)].

Περιγραφή μαθημάτων και Οδηγός Σπουδών

Υποχρεωτικά μαθήματα

Τα υποχρεωτικά προσφέρουν μια ενδελεχή κατανόηση των βασικών λειτουργικών περιοχών μέσα σε μια εταιρεία και μια εκτίμηση των κρίσιμων αλληλεπιδράσεών τους και των επιπτώσεών τους στον οργανισμό ως σύνολο. Τα υποχρεωτικά μαθήματα επιτρέπουν στους μαθητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες και να εφαρμόσουν πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με την καριέρα τους.

Διοίκηση Οργανισμων
Ποσοτικές Μέθοδοι και Ανάλυση Αποφάσεων
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Ηγεσία
Διαχείριση Λειτουργιών
Διαχείριση Κόστους
Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση
Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο
Ψηφιακό και Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Επιχειρηματική Στρατηγική

Τα μαθήματα επιλογής

Το πρόγραμμα προσφέρει μια πλούσια επιλογή από μαθήματα επιλογής σε διάφορους τομείς. Οι συμμετέχοντες φοτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα επιλογής, σχετικά με τον τρέχοντα και μελλοντικό επαγγελματικό προσανατολισμό τους.

Σύνθετη Επιχειρησιακή Αποτίμηση
Επιχειρηματική Αναλυτική
Επιχειρηματική Ηθική και Κοινωνική Υπευθυνότητα
Νομικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Εταιρική Διακυβέρνηση
Αγορές Ενέργειας
Διαχείριση Έργου
Καινοτομία Προϊόντος και Υπηρεσιών
Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης και Συμπεριφορά Καταναλωτή
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική και ενημερώνεται συνεχώς. Τα μαθήματα επιλογής μπορεί να διαφέρουν από έτος σε έτος ανάλογα με το τρέχον ενδιαφέρον και τη ζήτηση των φοιτητών.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μετά τα μαθήματα, οι φοτητές πραγματοποιούν μια πρωτότυπη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 10.000 λέξεων για ένα θέμα που σχετίζεται με τις σπουδές και τη σταδιοδρομία τους. Ο στόχος είναι να παρέχει γνώσεις, αναλύσεις και συμπεράσματα βασισμένα στην ακαδημαϊκή γνώση αλλά να είναι και σχετική με τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Ταξίδι Πρακτικών Εφαρμογών

Το Ταξίδι Πρακτικών Εφαρμογών παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ερευνήσουν από πρώτο χέρι τις επιχειρηματικές πρακτικές σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ομάδες τεσσάρων φοτητών επισκέπτονται έναν οργανισμό στην Ελλάδα ή/και στην ευρύτερη περιοχή. Η εργασία όχι μόνο βοηθά στην ενσωμάτωση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή, αλλά δίνει επίσης σημαντική έμφαση στις διεθνείς πτυχές της πολιτικής, της οικονομίας και των επιχειρήσεων στην περιοχή.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν μια σειρά από επαγγελματικές δεξιότητες για να βελτιώσουν την απόδοση και να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα.

Οι διευθυντές συχνά ενδιαφέρονται για την ατομική ή ομαδική ευθύνη για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Το πρόγραμμα προσφέρει μια σειρά από εκπαιδευτικές συνεδρίες που καλύπτουν την εξερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με την εργασία, την ανάπτυξη νέων προοπτικών, τις διαπραγματευτικές δεξιότητες, την αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής, τον σχεδιασμό υλοποίησης και την προσωπική ανάπτυξη. Αυτές είναι όλες οι δεξιότητες που θεωρούνται σημαντικές σε περιβάλλοντα εργασίας υψηλής πίεσης.

Το πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Δεξιοτήτων έχει υποχρεωτική παρακολούθηση και αποτελείται από δύο ολοήμερα σεμινάρια, κατά τα προγραμματισμένα Σαββατοκύριακα.

Οδηγός Σπουδών

Οδηγός Σπουδών

Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη», που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος, είναι 1,5 έτους πλήρους φοίτησης που διδάσκεται Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο (Παρ-Κυρ) μία φορά το μήνα, σε λειτουργία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος απαιτεί την παρακολούθηση διδασκόμενων μαθημάτων για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και την υλοποίηση και υποβολή μεταπτυχιακής διατριβής για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Η διδασκαλία γίνεται σε λειτουργία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μία φορά το μήνα, εκτός Αυγούστου. Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. Υπάρχει όριο απουσιών (για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Σπουδών).

Το πρόγραμμα ξεκινά κάθε Ιανουάριο και λειτουργεί με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

  • Παρασκευή 13.00 – 20.00
  • Σάββατο 9.00 – 17.00
  • Κυριακή 9.00 -15:00

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά τις ίδιες περιόδους του Σαββατοκύριακου.

Ακαδημαϊκό προσωπικό

Παγκόσμιας κλάσης ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες των επιχειρήσεων εξασφαλίζουν μια πολύτιμη και διαδραστική εμπειρία στην τάξη. Το πρόγραμμα Executive MBA διδάσκεται από καθηγητές από κορυφαία Πανεπιστήμια και Σχολές Επιχειρήσεων στην Ευρώπη, δεσμευμένοι στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ηγετών των επιχειρήσεων.

Dr Stergios Leventis (EMBA Director) Professor in Accounting
School of Humanities, Social Sciences and Economics
Dr Korina Katsaliaki Associate Professor – Operations Management in Services
School of Humanities, Social Sciences and Economics
Dr Komninos Komnios, LL.M. Associate Professor in Evidence Law, Digital Technology & Alternative Dispute Resolution Attorney at Law (Greece)-Accredited Mediator
School of Humanities, Social Sciences and Economics
Dr Fragiskos Archontakis Lecturer, PhD in Economics
School of Humanities, Social Sciences and Economics
Dr Antonis Chantziaras Academic Scholar
School of Humanities, Social Sciences and Economics
Dr Christos Grose Assistant Professor
Department of Accounting and Finance, IHU
Dr Andreas Koutoupis Professor of Financial Accounting & Risk Based Auditing
University of Thessaly
Dr Stefanos Giannikis Academic Scholar
School of Humanities, Social Sciences and Economics
Dr Emmanuella Plakoyiannaki Chaired Professor of International Business
Department of Marketing and International Business Faculty of Business,
Economics and Statistics,
University of Vienna, Austria
Dr Robert Morgan Professor – Cardiff Business School
Dr Vangelis Souitaris Professor of Entrepreneurship
Bayes Business School
Dr Andreas Charitou Professor of Accounting
University of Cyprus
Dr Serafeim Tsoukas Professor in Corporate Finance and Banking
Adam Smith Business School
Dr Alexandros Sikalidis Deputy Chairman, Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board (ELTE)
Dr. Dergiades Theologos Associate Professor,
University of Macedonia
Dr Dimitris Paraskevopoulos Reader in Operations and Supply Chain Management,
Bayes Business School
Dr Yifan Chen, CFA Associate Professor of Finance
Norwich Business School
Dr Stavroula Laspita Assistant Professor
University of Western Macedonia
Dr Skevas Ioannis Assistant Professor
University of Macedonia
Mr Thomas Paramythas Head of TAX Department at Lidl Hellas
Dr Ioannis Magnisalis IT Strategy and Planning Officer – Data Platform Team Leader European Commission
Dr Marco Sampietro Professor of Organization and Human Resources Management
SDA Bocconi School of Management
Dr. Konstantinos Oureilidis Assistant Professor
University of Western Macedonia
Andriopoulos, Constantine Professor of Innovation and Entrepreneurship
Faculty of Management
Cass Business School, CITY University London
Arghyrou, Michael G. Reader in Economics
Cardiff Business School
Karyampas Dimitris Quantitative Analyst/ Risk Management Expert
Visiting Lecturer at ETH/University of Zurich and Bocconi University
Markellos, Raphael Professor and Chair of Finance
Norwich Business School, University of East Anglia
Stathopoulos, Konstantinos Associate Professor of Accounting and Finance
Manchester Business School
Zattoni, Alessandro Professor of Strategy
LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

 

Δίδακτρα και οικονομικές προϋποθέσεις

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» είναι 6.000€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Τα δίδακτρα είναι επίσης επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ.

Προκαταβολή

Εφόσον έχετε γίνει δεκτή/-ός σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, χρειάζεται να καταθέσετε μια προκαταβολή 500€ προκειμένου να διασφαλίσετε τη θέση σας. Το ποσό αυτό θεωρείται ως η πρώτη δόση των διδάκτρων σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται εφόσον έχετε ξεκινήσει τις σπουδές σας στο Δι.Πα.Ε. Στην περίπτωση που δεν έχετε ξεκινήσει τις σπουδές σας, η προκαταβολή μπορεί να επιστραφεί, αλλά θα παρακρατηθεί το 20% για τα διοικητικά έξοδα. Η προκαταβολή μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή με τραπεζική επιταγή. Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (ρωτήστε την τράπεζά σας, καθώς μπορεί να υφίστανται επιπλέον χρεώσεις).

Υποτροφίες

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών προσφέρει υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που διαθέτει, οι οποίες καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό των διδάκτρων. Οι υποτροφίες αυτές είναι ανταγωνιστικές. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν την ποιότητα του πρώτου πτυχίου, τις προπτυχιακές σπουδές των υποψήφιων, τη γνώση της αγγλικής γλώσσας και το συνολικό προφίλ του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι/ες για υποτροφία θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ξεχωριστή επιστολή στα έγγραφα της αίτησής τους, με την οποία θα αιτούνται υποτροφία, δηλώνοντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι τη δικαιούνται.

Ανακοίνωση προγράμματος – Εισαγωγή φοιτητών

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Πολιτική Ποιότητας και Αξιολογήσεις

Πολιτική Ποιότητας

https://www.ihu.gr/politiki-poiotitas

Εκθέσεις αξιολόγησης

Χρήσιμα Έγγραφα

Συνήγορος του φοιτητή

https://www.ihu.gr/synigoros-foititi

Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

https://www.ihu.gr/modip/wp-content/uploads/sites/5/2022/12/Research_Ethics.pdf

Τοποθεσία

Το Executive MBA πραγματοποιείται σε λειτουργία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και οι εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος βρίσκονται στη Θέρμη-Θεσσαλονίκη.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ: +30 2310 807 526/523/530

Email: infoshsse@ihu.edu.gr