ΠΜΣ «Σπουδές στην Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας»

Lang: enLang: el

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος εξετάζεται η ιστορία και η αρχαιολογία της αρχαίας Μακεδονίας και των Μακεδόνων, καλύπτοντας το διάστημα από τη Μυκηναϊκή μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στην αρχαιολογία, την ιστορία και γενικότερα τον πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας. Εστιάζει στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης επάνω σε ζητήματα που αφορούν τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο στην αρχαία Μακεδονία, καθώς και σε γενικά πολιτισμικά θέματα (θεσμοί, τέχνες, θρησκεία, διάλεκτοι) στη Μακεδονία και τον ευρύτερο ελληνιστικό κόσμο. Έμφαση δίνεται στην ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση της μελέτης της αρχαίας Μακεδονίας και της πολιτισμικής της επιρροής, σε ένα πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην καρδιά της Μακεδονίας και δίπλα στις αρχαιολογικές της θέσεις.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας κάνει δεκτούς/ές, μετά από προσεκτική διαδικασία επιλογής, πτυχιούχους Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Εθνογραφίας, Δημοσιογραφίας, Βαλκανικών, Μεσογειακών ή Ανατολικών Σπουδών και άλλων συναφών αντικειμένων, από ελληνικά πανεπιστήμια ή ισοδύναμα ιδρύματα του εξωτερικού.

Τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι ακαδημαϊκοί που διδάσκουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προέρχονται από πανεπιστήμια τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.)

Επανίδρυση

Κανονισμός

Με μια ματιά
Info icon

Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2023

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2023 ή έως ότου συμπληρωθούν οι θέσεις

Πανεπιστημιούπολη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια/ Τύπος: 3 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση) ή 6 εξάμηνα (μερική φοίτηση) / καθημερινές

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

Προυποθέσεις εισαγωγής:Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο

Προϋποθέσεις γλώσσας:πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου Γ1 ή πρόσφατα αποκτημένο IELTS (με 6.5 και πάνω) ή TOEFL (IBT, 95 και πάνω) ή TOEIC (745 και πάνω)]

Τέλη φοίτησης: 2,500€ (συνολικά)

Διαδικασία αίτησης: Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα αίτησεων

Προκηρύξεις προγραμμάτων: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Arrow bottom
Arrow bottom reverse
Εντυπώσεις φοιτητών
talk bubble
Person Image
Ashwini Lakshminarayanan
MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia
-
The Faculty of Humanities (particularly the MA in Macedonia) and the administrative staff were extremely supportive during my time at the University. They were highly professional and ensured that I had the best advice possible in order to have a successful Ph.D application.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Προκειμένου να γίνουν δεκτοί/ές, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν:

  • πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα
  • πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου Γ1 ή πρόσφατα αποκτημένο IELTS (με 6.5 και πάνω) ή TOEFL (IBT, 95 και πάνω) ή TOEIC (745 και πάνω)]

Περιγραφή μαθημάτων

Μαθήματα πρώτου εξαμήνου

Πρόκειται για ένα μάθημα, το οποίο εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις λογοτεχνικές και επιγραφικές πηγές της Αρχαίας Μακεδονίας. Η ύλη του μαθήματος έχει δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις λογοτεχνικές και επιγραφικές πηγές, οι οποίες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία, τη γεωγραφία και τους θεσμούς της Αρχαίας Μακεδονίας, δίνοντας έμφαση στην περίοδο πριν την κατάκτηση του βασιλείου από τους Ρωμαίους. Ο δεύτερος στόχος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στη σωστή μελέτη αυτών των πηγών, ασχολούμενοι με ζητήματα όπως η χρονολόγηση, η κατανόηση της αποσπασματικής διατήρησής τους, η εξέτασης σφαλμάτων και η απομάκρυνση από αντιφάσεις μεταξύ των πηγών και των σύγχρονων ερμηνειών τους. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα δοθεί συνοπτική περιγραφή της ιστορίας της Μακεδονίας μέσα από τα κείμενα των μεγάλων ιστορικών της Κλασικής και Ελληνιστικής εποχής καθώς και άλλων συγγραφέων, στους οποίους δεν γίνονται συχνές αναφορές (τοπικοί ιστορικοί, ποιητές, ρήτορες κ.ά.). Στο πλαίσιο της αφιερωμένης στην ελληνική ιστοριογραφία ενότητας, θα αναλυθεί, μέσω μίας μικρής εισαγωγής, ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζονται οι πηγές, οι οποίες σώζονται στο σύνολό τους ή στο μεγαλύτερο μέρος τους καθώς και τα αποσπάσματα και οι έμμεσες αναφορές μεταγενέστερων συγγραφέων σε χαμένα σήμερα έργα. Μια επιλογή σχετικών αποσπασμάτων θα είναι διαθέσιμη για λήψη μέσω της πλατφόρμας e-learning. Μέρος αυτών θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Μέρος του μαθήματος θα αφιερωθεί στις επιγραφικές πηγές της Αρχαίας Μακεδονίας και θα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές κατηγορίες, στις οποίες μπορεί να ταξινομηθεί το επιγραφικό υλικό και στις βασικές δημοσιεύσεις επιγραφών σχετικών με τη μελέτη της Αρχαίας Μακεδονίας. Επιπλέον, θα υπογραμμισθεί το πόσο καίρια έχουν αλλάξει και συνεχίζουν να αλλάζουν αυτές οι πηγές τη γνώση μας για την Αρχαία Μακεδονία. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους βασιλικούς και δημόσιους θεσμούς και σε πληροφορίες (προερχόμενες κυρίως από επιγραφικές πηγές) που αφορούν στην κοινωνική διαστρωμάτωση, τον ρόλο των γενών, των ηλικιακών ομάδων, της εκπαίδευσης και της γνώσης γραφής και ανάγνωσης. Μια επιλογή επιγραφών θα ανέβει στην πλατφόρμα e-learning, ενώ ορισμένα κείμενα προερχόμενα από αυτές τις επιγραφές θα συζητηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος. Τόσο τα λογοτεχνικά όσο και τα επιγραφικά κείμενα, θα δοθούν στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα.

Πρόκειται για ένα σύνθετο μάθημα, καθώς μελετά τόσο τα ιστορικά δεδομένα του αποικισμού των ακτών του βορείου Αιγαίου καθώς και τη δημιουργία των πόλεων του βασιλείου της Μακεδονίας.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι αποικίες ενσωματώθηκαν στο βασίλειο της Μακεδονίας, παρατηρούνται, ωστόσο, και ιδιότυπες σχέσεις. Για παράδειγμα, η πολιτική του Φιλίππου ΙΙ, προκάλεσε μεγάλη ταραχή στις αποικίες, ωστόσο την ίδια στιγμή, οι αποικίες προσέφεραν στους Μακεδόνες μεγάλες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Από την άλλη, η δημιουργία των πόλεων του Μακεδονικού βασιλείου είναι ένα πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός με διττή σημασία. Καταρχήν, αποτελεί ένδειξη της απώτερης και σημαντικής οργάνωσης του ίδιου του βασιλείου και, δευτερευόντως, επηρέασε τη ζωή του λαού της Μακεδονίας και πολλών άλλων πέραν αυτού. Στο πλαίσιο του μαθήματος, το πλούσιο αρχαιολογικό υλικό θα ερμηνευθεί και θα συνδεθεί με σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Η θεωρητική γνώση θα επικουρηθεί με επισκέψεις σε συγκεκριμένες αρχαιολογικές θέσεις.

Πρόκειται για ένα επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο εισάγει την έννοια του μακεδονικού γεωγραφικού χώρου, καθώς και τις ιστορικές διαδικασίες της διαμόρφωσής του.

Η ύλη εστιάζει στο να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές έννοιες της διαδικασίας της ενσωμάτωσης γεωγραφικών περιοχών στη Μακεδονική αυτοκρατορία (κατακτήσεις, πληθυσμιακές μεταβολές, προσαρτήσεις) και στην κατανόηση των διακρίσεων ανάμεσα στη βασιλική χώρα και τη Μακεδονική χώρα, ανάμεσα στους υπηκόους και τους συμμάχους.

Επιπλέον, στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την έννοια των συνόρων, όχι μόνο ανάμεσα στη Μακεδονία και τα άλλα κράτη, αλλά επίσης εντός του βασιλείου, καθώς και η απεικόνιση της Μακεδονίας σε χάρτες και στη γεωγραφική γραμματεία της ύστερης Αρχαϊκής, της Μεσαιωνικής και της Σύγχρονης περιόδου.

Συγκεκριμένες περιοχές της Μακεδονίας εξετάζονται αναφορικά με τα πρότυπα κατοίκησης, ενώ έμφαση δίνεται στην περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου.

Τέλος, οι φοιτητές/τριες ασκούνται στις μεθόδους ταύτισης αρχαίων και σύγχρονων γεωγραφικών όρων, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό γραπτές, αρχαιολογικές, επιγραφικές και χαρτογραφικές πηγές. Η χαρτογραφική απεικόνιση της Μακεδονίας κατέχει κεντρικό ρόλο στο συγκεκριμένο μάθημα.

Το μάθημα αποτελείται από μια σειρά διαλέξεων που στόχο έχουν να εισαγάγουν τους/τις φοιτητές/τριες στην προϊστορία της Μακεδονίας και καλύπτουν όλο το εύρος της προϊστορίας, από την Παλαιολιθική και τη Νεολιθική εποχή μέχρι το τέλος της Εποχής του Χαλκού. Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να συνθέσει τα δεδομένα από τον υλικό πολιτισμό, την οργάνωση του χώρου, την αρχιτεκτονική, την οικονομία και τις ταφικές πρακτικές, για όλες τις κύριες φάσεις της προϊστορίας, καθώς και τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις που αφορούν την κοινωνική οργάνωση και την πολιτισμική αλλαγή στην πάροδο του χρόνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση της Μακεδονίας με άλλες περιοχές στο ευρύτερο γεωγραφικό και πολιτισμικό πλαίσιο των Βαλκανίων, του Αιγαίου και της Ανατολίας, αναφορικά με την αλληλεπίδραση, την κινητικότητα και τα δίκτυα ανταλλαγής που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των προϊστορικών κοινοτήτων της Μακεδονίας.

Τα ελληνιστικά βασίλεια αποτελούν τις δομές που ανέκυψαν μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τον σταδιακό διαμελισμό της Αυτοκρατορίας του μεταξύ των ανώτατων αξιωματούχων του και των στρατηγών του. Τα αχανή αυτά βασίλεια κληρονόμησαν και διένειμαν μεταξύ τους το μεγαλύτερο τμήμα της Αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου σε Μέση Ανατολή και Αίγυπτο. Διεξήγαν μεταξύ τους συνεχείς πολέμους και αποτέλεσαν το επίκεντρο της πολιτικής εξουσίας στην ανατολική Μεσόγειο. Οι ηγέτες τους κυβέρνησαν και φορολόγησαν πολλές και διαφορετικές εθνότητες, οι οποίες αλληλεπέδρασαν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις κυρίαρχες αρχές της εξωτερικής πολιτικής, της διοίκησης, της οικονομίας και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης των Ελληνιστικών Βασιλείων, μέσα από τη μελέτη επιλεγμένων λογοτεχνικών, επιγραφικών και παπυρολογικών πηγών.

Το μάθημα αυτό ουσιαστικά επεκτείνει και συμπληρώνει το περιεχόμενο του μαθήματος Μνημειακή Τέχνη στην Μακεδονία. Τα θέματα που μελετώνται στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος του υλικού πολιτισμού της Αρχαίας Μακεδονίας. Περιλαμβάνουν πολλές κατηγορίες αντικειμένων και τεχνουργημάτων, τα οποία εξυπηρετούσαν πρακτικές ανάγκες (έπιπλα, όπλα, διάφορα μαγειρικά σκεύη κ.ά.), την ίδια στιγμή όμως θεωρούνται εξαιρετικά έργα τέχνης και τεχνικής. Η γνώση για τις αρχαίες τέχνες και τεχνικές συμπληρώνει και εμπλουτίζει την κατανόηση των φοιτητών/τριών για τον αρχαίο μακεδονικό πολιτισμό.

Μαθήματα δεύτερου εξαμήνου

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός:

  1. Να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην ιστορική περίοδο του Μακεδονικού βασιλείου και των σχέσεών του με τα γειτονικά ελληνικά και αλλοεθνή κράτη καθώς επίσης με τις πόλεις-κράτη του νότιου ελληνικού χώρου.
  2. Να υπογραμμίσει τα εγγενή γνωστικά ζητήματα αυτής της ιστορικής αφήγησης και πώς αυτά αντιμετωπίστηκαν από τους σύγχρονους μελετητές.

Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την τέχνη και τον πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας μέσα από τα υλικά κατάλοιπα της περιοχής του μακεδονικού βασιλείου, τα οποία αποτελούν τεκμήρια της κοινωνικής, πολιτικής, θρησκευτικής και καθημερινής ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μνημεία με μνημειακό χαρακτήρα. Μέσα από τη μελέτη τους, οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν ένα μέτρο και ταυτόχρονα ένα μέσο για την αντικειμενική προσέγγιση στην πολιτισμική παραγωγή και τον αντίκτυπό της στην αρχιτεκτονική και τις τέχνες του ελληνιστικού κόσμου.

Τα περισσότερα από τα μεγάλα μνημεία σχετίζονται με τη θρησκευτική και την κοινωνική ζωή, όπως οι εντυπωσιακοί μακεδονικοί τάφοι, ή με την πολιτική και την οικονομική ζωή, όπως τα ανάκτορα, τα θέατρα και οι αγορές, ενώ άλλα, όπως τα έργα μεταλλοτεχνίας και οι τοιχογραφίες, εμπλουτίζουν ή επαναπροσδιορίζουν τη γνώση μας για τα πολύτιμα αγγεία και για την ελλιπώς τεκμηριωμένη αρχαία ελληνική ζωγραφική.

Τα νομίσματα συνιστούν απαραίτητο εργαλείο για τους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς στην ερμηνεία του παρελθόντος. Παράγονταν σε μεγάλες ποσότητες από τις κρατικές αρχές και αποτελούν την κυρίαρχη μορφή χρήματος σε πολλές κοινωνίες για πάνω από δύο χιλιετίες. Τα εικονογραφικά μοτίβα και οι επιγραφές στις επιφάνειές τους είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικά για την ιστορία, την ιδεολογία, τη θρησκεία και την τέχνη των κοινωνιών που τα εξέδωσαν και τα χρησιμοποίησαν. Τα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους, το βάρος, το μέγεθος και η προέλευσή τους παρέχουν ένα πλήθος πληροφοριών για τη μελέτη των οικονομιών, για τις οποίες οι γραπτές πηγές είναι πενιχρές.

Το μάθημα εστιάζει στην εξέλιξη των νομισμάτων και στον ρόλο τους στην αρχαία Μακεδονία. Εξετάζονται διάφορα ζητήματα της παραγωγής νομισμάτων, της εικονογραφίας και της κυκλοφορίας τους στη Μακεδονία, από την Αρχαϊκή έως την Ελληνιστική και την περίοδο της Ρωμαϊκής δημοκρατίας. Επιπλέον, στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη μεθοδολογία της νομισματικής – τη μελέτη των νομισμάτων – μέσα από μια σειρά ασκήσεων στην αναγνώριση, την περιγραφή και την καταγραφή των αρχαίων νομισμάτων, καθώς και με τη λειτουργία των νομισμάτων ως αρχαιολογικά τεχνουργήματα και σημαντικά εργαλεία για τη χρονολόγηση αρχαιολογικών θέσεων και στρωμάτων.

Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει τη δυνατότητα με τη βοήθεια των αρχαίων πηγών και του συναφούς αρχαιολογικού υλικού, να προσεγγίσουμε τη θρησκευτική ζωή στην αρχαία Μακεδονία.

Στο μακεδονικό πάνθεο, ο Ολύμπιος Ζευς, ο Διόνυσος, σε διάφορες μορφές, η Μητέρα των θεών και άλλες θεότητες κυριαρχούν με ιδιαίτερες λατρευτικές πρακτικές οι οποίες συνδέονται με την πολιτική οντότητα του έθνους ή του κράτους ή με αρχαϊκά μυστήρια. Μια σημαντική ηρωική μορφή είναι ο Ηρακλής, ο πρόγονος των Μακεδόνων.

Η θρησκευτική ζωή στη Μακεδονία συνδέεται άμεσα με την ιστορική εξέλιξη του βασιλείου και την ενσωμάτωση των εδαφών του στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, και μπορούν να παρατηρηθούν σε αυτή ένας συνδυασμός αρχαίων παραδόσεων και καινοτομιών.

Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει τα βασικά εργαλεία για την κατανόηση της ιστορικής σημασίας της αρχαίας Μακεδονίας από τη σκοπιά της χρήσης της γλώσσας, που αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της ταυτότητας των πληθυσμιακών ομάδων, τόσο των αρχαίων όσο και των σύγχρονων.

Στο πρώτο μέρος, το μάθημα εστιάζει σε θεμελιώδεις έννοιες όπως η εθνότητα, η γλώσσα, η διάλεκτος (και η σχέση μεταξύ τους) και εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην κατανόηση των βασικών όρων και μεθόδων της ιστορικής-συγκριτικής γλωσσολογίας, καθώς και της διαλεκτολογίας. Οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με όψεις της γλωσσολογικής θεωρίας που μας βοηθούν να προσεγγίσουμε τις αρχαίες γλωσσικές ποικιλίες, οι οποίες, όπως συμβαίνει και με τη μακεδονική, διαθέτουν συχνά ελλιπή τεκμηρίωση.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος συνίσταται κυρίως στην κριτική εξέταση των δεδομένων για την αρχαία μακεδονική γλώσσα (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών ονομάτων), καθώς και τη σχετική, μακρόχρονη ακαδημαϊκή αντιπαράθεση. Η ποικιλόμορφη σύνθεση των αρχαίων μακεδονικών και η σχέση τους, καθώς και οι επαφές τους, με συγκεκριμένες παλαιοβαλκανικές γλώσσες καθώς και με τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους, ιδιαίτερα των γειτονικών περιοχών, θα αναλυθεί σε βάθος προτού επιχειρήσουμε να οδηγηθούμε σε ορισμένα γενικά συμπεράσματα.

Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις τεχνολογικές εφαρμογές στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα στην αρχαιολογία. Από την αρχή, οι αρχαιολόγοι ανέλαβαν το έργο της διατήρησης των ευρημάτων, τόσο ως πρωτογενή δεδομένα όσο και ως το μόνο πράγμα που επιβιώνει από μια συγκεκριμένη αρχαιολογική θέση. Η εμφάνιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής, καθώς και των αρχαιολογικών επιστημών (π.χ. της αρχαιομετρίας) εφοδιάζουν την παραδοσιακή αρχαιολογική έρευνα με νέα εργαλεία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και μεθόδων. Η χρήση αποθετηρίων, τα γεωγραφικά πληροφορικά συστήματα (GIS), οι πολυμεσικές εφαρμογές, η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση και αναπαράσταση, σε συνδυασμό με τις αναλύσεις υλικών και τις τεχνικές χρονολόγησης που προσφέρει η αρχαιομετρία, αντιπροσωπεύουν ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα των θεμάτων που διδάσκονται στο πλαίσιο του μαθήματος. Επίσης, παρουσιάζονται και διευκρινίζονται οι νέοι εξειδικευμένοι όροι που χρησιμοποιούνται σήμερα (ψηφιακή αρχαιολογία, ψηφιακή επιμέλεια, κυβερνοαρχαιολογία κ.ά.). Συνολικά, ο σκοπός του μαθήματος είναι η προετοιμασία των φοιτητών/τριών να εξασκήσουν την αρχαιολογία στον 21ό αιώνα.

Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν στην ανασκαφή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης. Εκεί εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές τις ανασκαφικής διαδικασίας, καθώς επίσης με την αναγνώριση, την κατάταξη και τη μελέτη του αρχαιολογικού υλικού. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον καθαρισμό και τη συντήρηση των ευρημάτων. Τέλος, οι φοιτητές/τριες ασκούνται στον σχεδιασμό των ανασκαφικών τομών, καθώς και στη φωτογράφηση των αρχαιολογικών ευρημάτων.

Ανασκαφή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Κλικ εδώ για μετάβαση στην ιστοσελίδα της ανασκαφής

Χρονοδιάγραμμα και διάρθρωση

Το ΠΜΣ στην Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, με διάρκεια 14 μηνών, που αποτελείται από τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα γίνονται κυρίως τις καθημερινές και έχουν διάρκεια τριών ωρών. Τα πρώτα δύο εξάμηνα καλύπτουν τα μαθήματα του προγράμματος. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 διδακτικές εβδομάδες, τις οποίες ακολουθεί μια εξεταστική περίοδος 10 ημερών. Η τρίτη περίοδος αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Διατίθεται επίσης η επιλογή μερικής φοίτησης.

Ακαδημαϊκό προσωπικό

Μανόλης Μανωλεδάκης Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας / Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. στην Κλασική αρχαιολογία και την αρχαία ιστορία της Μακεδονίας

+30 230807537

m.manoledakis@ihu.edu.gr

Ελένη Μεντεσίδου Ακαδημαϊκή Υπότροφος / Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος +30 2310807508

ementesidou@ihu.edu.gr

Τρισεύγενη Παπαδάκου Ακαδημαϊκή Υπότροφος / Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος tpapadakou@ihu.edu.gr
Νικόλαος Γιαννακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών +30 2107277448

giannakn@arch.uoa.gr

Ιωάννης Ξυδόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης +30 2310997184

ixydopou@gmail.com

Δέσποινα Τσιαφάκη Διευθύντρια Ερευνών / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» +30 2541078787

tsiafaki@athenarc.gr

Αθανασία Κυριάκου Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης +30 2310997990

akyriak@hist.auth.gr

Νικόλαος Ακαμάτης Ερευνητής, Ακαδημία Αθηνών +30 210366466

nakamatis@academyofathens.gr

Βασιλική Λάγαρη Συνεργάτης ειδικευμένη στην ψηφιακή αρχαιολογία vassolagari@gmail.com

Δίδακτρα και οικονομικές προϋποθέσεις

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ στην Κλασική Αρχαιολογία και την Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας είναι 2.500€. Το ποσό δύναται να εξοφληθεί σε δύο δόσεις για την παρακολούθηση πλήρους φοίτησης και τέσσερις δόσεις για την παρακολούθησης μερικής φοίτησης, στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα δίδακτρα δύναται να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ.

Προκαταβολή

Εφόσον έχετε γίνει δεκτός/ή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, χρειάζεται να καταθέσετε μια προκαταβολή 500€ προκειμένου να διασφαλίσετε τη θέση σας. Το ποσό αυτό θεωρείται ως η πρώτη δόση των διδάκτρων σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται εφόσον έχετε ξεκινήσει τις σπουδές σας στο Δι.Πα.Ε. Στην περίπτωση που δεν έχετε ξεκινήσει τις σπουδές σας, η προκαταβολή μπορεί να επιστραφεί, αλλά θα παρακρατηθεί το 20% για τα διοικητικά έξοδα. Η προκαταβολή μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή με τραπεζική επιταγή. Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (ρωτήστε την τράπεζά σας, καθώς μπορεί να υφίστανται επιπλέον χρεώσεις).

Υποτροφίες

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών προσφέρει υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που διαθέτει, οι οποίες καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό των διδάκτρων. Οι υποτροφίες αυτές είναι ανταγωνιστικές. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν την ποιότητα του πρώτου πτυχίου, τις προπτυχιακές σπουδές των υποψήφιων, τη γνώση της αγγλικής γλώσσας και το συνολικό προφίλ του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι/ες για υποτροφία θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ξεχωριστή επιστολή στα έγγραφα της αίτησής τους, με την οποία θα αιτούνται υποτροφία, δηλώνοντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι τη δικαιούνται.

Ανακοίνωση προγράμματος – Εισαγωγή φοιτητών

Ο επόμενος κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών στην Κλασική αρχαιολογία και την αρχαία ιστορία της Μακεδονίας θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2023. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 16 Οκτωβρίου ή έως ότου καλυφθούν οι θέσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα «Αιτήσεις».

Προκηρύξεις προγραμμάτων: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρει καίρια και πολύπλευρη μελέτη της αρχαίας Μακεδονίας, η οποία περιλαμβάνει τους θεσμούς, τις διαλέκτους, τις λατρείες και τις τέχνες, καθώς και τις σημαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις. Οι δεξιότητες που αναπτύσσουν οι φοιτητές/τριές μας θα τους επιτρέψουν να εργαστούν σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλους φορείς που επικεντρώνονται στην μελέτη της Αρχαίας Μακεδονίας ή της Αρχαίας Ελλάδας γενικά, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, σε ερευνητικά ιδρύματα, μουσεία κ.ά.

Ωρολόγιο πρόγραμμα-παρακολούθηση μαθημάτων/ασκήσεων

Πολιτική ποιότητας

Εκθέσεις αξιολόγησης Π.Μ.Σ.

 Συνήγορος του φοιτητή

Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

Δήλωση προσβασιμότητας της ιστοσελίδας

© Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών