Lang: enLang: el

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία (πρώην ΠΜΣ στη Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση) προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου. Το αναμορφωμένο και επικαιροποιημένο πρόγραμμα σπουδών διαμορφώθηκε με την βοήθεια ατόμων με εξειδίκευση και εμπειρία σε ζητήματα διεθνούς λογιστική, ελεγκτικής και φορολογίας, τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από την αγορά εργασίας. Το ΠΜΣ συνδυάζει ειδίκευση στην λογιστική, ελεγκτική και φορολογία, οι οποίες θα βοηθήσουν τους φοιτητές να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα λογιστικής, ελεγκτικής και φορολογίας. Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στα αγγλικά.

* Το CFA Institute University Affiliation Program είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στο CFA Institute.

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.):

Επανίδρυση

Με μια ματιά
Info icon

Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή έως ότου συμπληρωθούν οι θέσεις

Πανεπιστημιούπολη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια/ Τύπος: 1 έτος πλήρους φοίτησης ή 2 χρόνια μερικής φοίτησης (καθημερινές απογεύματα, συνήθως 18.00 – 21.00)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

Προυποθέσεις εισαγωγής: Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο

Προϋποθέσεις γλώσσας: πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου Γ1 ή πρόσφατα αποκτημένο IELTS (ακαδημαϊκό με 6.5 και πάνω) ή TOEFL (IBT, 95 και πάνω) ή TOEIC (745 και πάνω)]

Τέλη φοίτησης: 3.900€ (συνολικά)

Διαδικασία αίτησης: Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα αίτησεων

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Arrow bottom
Arrow bottom reverse

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Προϋποθέσεις πτυχίου:
Προπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο

Γλωσσικές προαπαιτήσεις: IELTS (ακαδημαϊκό 6.5 και άνω), TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω) ή αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.

Περιγραφή μαθημάτων & Οδηγός Σπουδών

Υποχρεωτικά μαθήματα

Πρώτο τρίμηνο

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική
Ποσοτικές Μέθοδοι
Φορολογία

Δεύτερο τρίμηνο

Ελεγκτική
Διοικητική Λογιστική
Σύνθετη Εταιρική Πληροφόρηση και Βιωσιμότητα
Σύνθετη Φορολογία

Μαθήματα επιλογής

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα επιλογής σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους, τον τωρινό αλλά και μελλοντικό επαγγελματικό τους  προσανατολισμό.

Εξέταση Λογιστικής Απάτης
Ανάλυση και Προγραμματισμός του Κόστους για Απόκτηση Συγκριτικού Πλεονεκτήματος
Τιμές Εσωτερικής Μεταφοράς
Σύνθετη Ελεγκτική
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Σύνθετη Επιχειρησιακή Αποτίμηση
Επιχειρηματικότητα
Βιώσιμες Επενδύσεις και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Δομημένα Προϊόντα
Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
Νομικό Τραπεζικό Περιβάλλον
Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και Προστασία Δεδομένων

Η διατριβή

Ως κομμάτι του μεταπτυχιακού προγράμματος, οι φοιτητές θα εκπονήσουν ένα 5-μηνο πρότζεκτ, σε θέμα που θα συνάδει με τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία παρέχει μια καλή ευκαιρία να εφαρμόσουν τη θεωρία και τις έννοιες που έχουν μάθει στα μαθήματά τους σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι φοιτητές υποβάλλουν ένα μεμονωμένο έργο 10.000 λέξεων χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους συνόλων δεδομένων, καθώς και τη σύνταξη περιπτωσιολογικών μελετών και αναφορών που συχνά βασίζονται σε πρακτική άσκηση.

Οδηγός Σπουδών

Εκδηλώσεις & Σεμινάρια

Το Πανεπιστήμιο διοργανώνει τακτικά εκδηλώσεις, εργαστήρια και επιχειρηματικά σεμινάρια. Μερικά από αυτά προσφέρονται αποκλειστικά στους φοιτητές και τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου. Σκοπός των Εκδηλώσεων και των Σεμιναρίων είναι να λειτουργήσουν ως σύνδεσμος μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων, εισάγοντάς σας στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων και δείχνοντάς σας πώς οι έννοιες και οι τεχνικές που μαθαίνονται στην τάξη εφαρμόζονται και υλοποιούνται στο ελληνικό επιχειρηματικό πλαίσιο. Πάνω από όλα, θα λάβετε μια καλύτερη εικόνα από πολλούς τομείς της αγοράς. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο χαιρετίζει την παρουσίαση ακαδημαϊκών εργασιών εξαιρετικών Ελλήνων και διεθνών ακαδημαϊκών. Πρόκειται για την δράση «Ερευνητικά Σεμινάρια». Σκοπός της δράσης ερευνητικών σεμιναρίων είναι να φέρει κοντά την ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική κοινότητα παρουσιάζοντας σύγχρονα ερευνητικά θέματα στα Χρηματοοικονομικά, τις Επιχειρήσεις, το Μάρκετινγκ, τη Λογιστική, τη Φορολογία και την Οικονομία, μεταξύ άλλων. Μέσω αυτών των σεμιναρίων, ως διεθνές κέντρο γνώσης, καινοτομίας και έρευνας, το Πανεπιστήμιο επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τον στρατηγικό του ρόλο στην ακαδημαϊκή αριστεία.

Συνεργασίες με επιχειρήσεις

Στρατηγική Συνεργασία Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και της Deloitte Greece

Στην υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας με την εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών Deloitte Greece προχώρησε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Αυτή η συνεργασία θα δημιουργήσει ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και τεχνικής τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.
Η συνεργασία θα παρέχει, μεταξύ άλλων πρότζεκτ, την οργάνωση κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω σεμιναρίων εργαστηρίων, την ανάπτυξη συνεργατικής έρευνας, δραστηριότητες στο πλαίσιο συμβουλευτικών έργων και διατριβών φοιτητών, την από κοινού υποβολή προτάσεων σε εθνικά και διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, την ανταλλαγή απόψεων για τη βελτίωση και εναρμόνιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων. Η πρώτη του δράση θα είναι η έναρξη της σειράς επιχειρηματικών σεμιναρίων της Deloitte, μιας σειράς σεμιναρίων που παραδίδονται από ανώτερα στελέχη της Deloitte που προορίζονται για φοιτητές και αποφοίτους του Executive MBA. Αυτά τα σεμινάρια θα παρέχουν τεχνογνωσία και βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές σε θέματα όπως η παροχή συμβουλών, η φορολογία, ο χρηματοοικονομικός έλεγχος, τα επενδυτικά κίνητρα και η διακυβέρνηση.

Η συνεργασία αυτή δημιουργεί μια νέα βάση για τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για φοιτητές μέσω θέσεων εργασίας, καθώς η Deloitte Greece σκοπεύει να παράσχει υποστήριξη, μέσω της συμβουλευτικής – καθοδήγησης φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Η παροχή συμβουλών θα λαμβάνει χώρα σε σχέση με νεοφυείς επιχειρήσεις και νέα επιχειρηματικά έργα για διαγωνισμούς καινοτομίας και εκδηλώσεις. Επίσης, η Deloitte σκοπεύει να προσφέρει απασχόληση σε αριστούχους φοιτητές και ιδιαίτερα σε φοιτητές που έχουν διακριθεί σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που σχετίζονται με το φάσμα συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών/ πληροφορικής και τουρισμού.

Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια του ΠΜΣ «Διεθνή Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία» είναι 1 έτος πλήρους φοίτησης ή 2 χρόνια μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία πραγματοποιείται κατά τις καθημερινές απογεύματα, συνήθως 18.00 – 21.00. Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. Υπάρχει όριο απουσιών (για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Σπουδών). Το πρόγραμμα ξεκινά κάθε Οκτώβριο.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Καθ. Στέργιος Λεβέντης Καθηγητής Λογιστικής
Δρ. Φραγκίσκος Αρχοντάκης Λέκτορας
Διδακτορικό στα Οικονομικά
Δρ. Χρήστος Γκρος Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών
Δρ. Αντώνης Χαντζιάρας Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Δρ Βενετία Αργυροπούλου Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Διδακτορικό στο Οικονομικό και Επενδυτικό Δίκαιο
Δρ Κωνσταντίνος Μπόζος Καθηγητής Διεθνούς Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικών, University of Leeds
Dr Michael Burkert Καθηγητής Διοικητικής Λογιστικής και Ελέγχου
Department of Management, University of Fribourg
Καθ. Ανδρέας Χαρίτου Καθηγητής Λογιστικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ Κλεοπάτρα Κουλικίδου Διδακτορικό στη Λογιστική, Εθνικό Κέντρο Έρευνας &
Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ, Ινστιτούτο
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
Δρ. Ανδρέας Κουτούπης Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
και Ελεγκτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θωμάς Παραμύθας Διευθυντής Φορολογικών Υποθέσεων, Lidl Hellas
Δρ Αλέξανδρος Σικαλίδης Διδακτορικό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική,
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)
Dr George Voulgaris Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
Alliance Manchester Business School
Alessandro Zattoni Καθηγητής Στρατηγικής
LUISS – Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

Δίδακτρα και οικονομικές προϋποθέσεις

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ «Διεθνή Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία» είναι 3.900€. Το ποσό δύναται να εξοφληθεί σε δύο δόσεις για την παρακολούθηση πλήρους φοίτησης και τέσσερις δόσεις για την παρακολούθησης μερικής φοίτησης, στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα δίδακτρα δύναται να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ.

Προκαταβολή

Εφόσον έχετε γίνει δεκτός/ή σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, χρειάζεται να καταθέσετε μια προκαταβολή 500€ προκειμένου να διασφαλίσετε τη θέση σας. Το ποσό αυτό θεωρείται ως η πρώτη δόση των διδάκτρων σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται εφόσον έχετε ξεκινήσει τις σπουδές σας στο Δι.Πα.Ε. Στην περίπτωση που δεν έχετε ξεκινήσει τις σπουδές σας, η προκαταβολή μπορεί να επιστραφεί, αλλά θα παρακρατηθεί το 20% για τα διοικητικά έξοδα. Η προκαταβολή μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή με τραπεζική επιταγή. Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (ρωτήστε την τράπεζά σας, καθώς μπορεί να υφίστανται επιπλέον χρεώσεις).

Υποτροφίες

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών προσφέρει υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που διαθέτει, οι οποίες καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό των διδάκτρων. Οι υποτροφίες αυτές είναι ανταγωνιστικές. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν την ποιότητα του πρώτου πτυχίου, τις προπτυχιακές σπουδές των υποψήφιων, τη γνώση της αγγλικής γλώσσας και το συνολικό προφίλ του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι/ες για υποτροφία θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ξεχωριστή επιστολή στα έγγραφα της αίτησής τους, με την οποία θα αιτούνται υποτροφία, δηλώνοντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι τη δικαιούνται.

Ανακοίνωση προγράμματος – Εισαγωγή φοιτητών

Ο επόμενος κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών στο ΠΜΣ «Διεθνή Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία» θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2024. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή έως ότου καλυφθούν οι θέσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα αιτήσεις.

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Ιδανική επαγγελματική πορεία

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, οι απόφοιτοι θα έχουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών σταδιοδρομίας σε διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την απασχολησιμότητα για φοιτητές και επαγγελματίες που στοχεύουν σε διεθνείς σταδιοδρομίες ως:

  • Λογιστές
  • Ελεγκτές
  • Σύμβουλοι σε θέματα λογιστικής, ελεγκτικής, φορολογικής και οικονομικής διαχείρισης
  • Εφοριακοί
  • Εταιρικοί δικηγόροι

Πολιτική Ποιότητας και Αξιολογήσεις

Πολιτική Ποιότητας

Εκθέσεις αξιολόγησης

Χρήσιμα Έγγραφα

Συνήγορος του φοιτητή

https://www.ihu.gr/synigoros-foititi

Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

https://www.ihu.gr/modip/wp-content/uploads/sites/5/2022/12/Research_Ethics.pdf

Τοποθεσία

Το ΠΜΣ στη Διεθνή Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θέρμη-Θεσσαλονίκη.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ: +30 2310 807 526/523/530

Email: infoshsse@ihu.edu.gr