ΠΜΣ «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις»

Lang: enLang: el

Περιγραφή

Το αγγλόφωνο ΠΜΣ «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις» προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου, προσφέροντας δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης: την κατεύθυνση της «Αρχαιολογίας και Πολιτισμών» και αυτήν των «Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας». Η μελέτη και ερμηνεία των μακροσκοπικών ιστορικών και πολιτιστικών δεδομένων αυτών των περιοχών που έχουν μεγάλη γεωπολιτική και οικονομική σημασία, προσφέρουν στους φοιτητές μια μοναδική ευκαιρία να εξειδικευτούν σε ένα εξαιρετικά σπουδαίο ερευνητικό πεδίο της εποχής μας. Τα μαθήματα διδάσκονται εξολοκλήρου στα Αγγλικά και οι διδάσκοντες προέρχονται από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, με τα ιδιαίτερα γεωφυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ως γεωπολιτικοί σύνδεσμοι μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας, αλλά και ως πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού και σύγκρουσης ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Οι σημαντικοί φυσικοί πόροι και η ευαίσθητη θέση των περιοχών αυτών στο σταυροδρόμι διεθνών οδών επικοινωνίας έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών εθνών ανά τους αιώνες, επιφέροντας αναρίθμητα γεγονότα με μεγάλη πολιτισμική και ιστορική αξία.

Η Μαύρη Θάλασσα και η Ανατολική Μεσόγειος αποτελούν δύο μεγάλης εμβέλειας διεθνείς πύλες με εξαιρετική αξία τόσο για την Ευρώπη και τη Δύση, όσο και για την Ασία και την Ανατολή. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά τμήματα προώθησαν προγράμματα που εστίασαν στις περιοχές αυτές, με πλούσια ερευνητικά αποτελέσματα.

Μέσω των δύο κατευθύνσεων της «Αρχαιολογίας και Πολιτισμών» και των «Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας», το αγγλόφωνο ΠΜΣ «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις» παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως η Αρχαιολογία, Εθνογραφία, Ιστορική Γεωγραφία, Τέχνη, Θρησκειολογία, Μυθολογία, Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτική και Διπλωματία. Το ΠΜΣ προωθεί τη μάθηση και τη διδασκαλία μέσω μιας πληθώρας διδακτικών μεθόδων.

Το ΠΜΣ «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις» δέχεται απόφοιτους, μετά από προσεκτική επιλογή, Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Γεωγραφίας, Διεθνών Σχέσεων, Θεολογίας, Δημοσιογραφίας, Βαλκανικών, Μεσογειακών και Ανατολικών σπουδών, καθώς και άλλων σχετικών Τμημάτων, τόσο από Ελληνικά Πανεπιστήμια όσο και από ισοδύναμα ιδρύματα του εξωτερικού, σύμφωνα με το ν. 4957/2022 και 4610/2019.

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.)

Επανίδρυση

Κανονισμός

Με μια ματιά
Info icon

Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2024 (Ακαδημαϊκό έτος 2024-25, χειμερινό εξάμηνο)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή έως ότου συμπληρωθούν οι θέσεις

Πανεπιστημιούπολη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια/ Τύπος: 3 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση) ή 6 εξάμηνα (μερική φοίτηση) / καθημερινές

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

Προυποθέσεις εισαγωγής: Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο

Προϋποθέσεις γλώσσας:πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου Γ1 ή πρόσφατα αποκτημένο IELTS (με 6.5 και πάνω) ή TOEFL (IBT, 95 και πάνω) ή TOEIC (745 και πάνω)]

Τέλη φοίτησης: 2,500€ (συνολικά)

Διαδικασία αίτησης: Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα αίτησεων

Προκηρύξεις εισαγωγής:
(First intake) ΑΓΓΛ | ΕΛΛ
(Second intake) ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Arrow bottom
Arrow bottom reverse
Εντυπώσεις φοιτητών
talk bubble
Person Image
Kamile Sulcaite
MA in Black Sea Cultural studies
-
It was one of the bests experience in my life. Before studies in this University I could not believe that it is possible to learn so many interesting and difficult things in one year.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Προϋποθέσεις πτυχίου:
Προπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο

Γλωσσικές προαπαιτήσεις: IELTS (ακαδημαϊκό 6.5 και άνω), TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω) ή αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.

Περιγραφή μαθημάτων

Πρώτο εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις ιστορική και πολιτισμική γεωγραφία ειδικά της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Έμφαση δίδεται στη διάδραση μεταξύ λαών της Μαύρης Θάλασσας κατά την αρχαία και βυζαντινή εποχή καθώς και η διάδοση του πολιτισμού στην περιοχή, η χαρτογραφική επισκόπηση της περιοχής κατά τις προαναφερθείσες περιόδους και συμβολή της σε ζητήματα ιστορίας και αρχαιολογίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

 • γνωρίζουν τις αρχές και τους στόχους της ιστορικής και πολιτισμικής γεωγραφίας και θα μπορούν να τις εφαρμόσουν στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας κατά την αρχαία και μεσαιωνική εποχή.
 • είναι σε θέση να κάνουν έρευνα στη διάδραση μεταξύ των λαών και της περιοχής κατά συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους.
 • έχουν αναπτύξει τη δυνατότητα να αναπαράγουν την ιστορική πραγματικότητα διαφόρων τόπων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας κατά συγκεκριμένες εποχές και να ερμηνεύσουν τις χωρικές και πολιτισμικές αλλαγές που έλαβαν χώρα σε αυτούς τους τόπους.
 • έχουν εξοικειωθεί με τη γεωγραφική και χαρτογραφική επισκόπηση της Μαύρης Θάλασσας κατά την αρχαία και μεσαιωνική εποχή και θα είναι ικανοί να κάνουν χρήση της γνώσης αυτής στο πεδίο της Αρχαιολογίας και Ιστορίας.

Η εκστρατεία και η πολιτική του Μεγάλου Αλεξάνδρου οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου κόσμου στον ευρασιατικό χώρο, σε επίπεδο τόσο πολιτικό όσο και πολιτισμικό. Μετά τον θάνατο του Μακεδόνα στρατηλάτη, τα εδάφη που είχαν κατακτηθεί από αυτόν μοιράστηκαν στους λεγόμενους διαδόχους του και αποτέλεσαν τα γνωστά ως ελληνιστικά βασίλεια. Αυτά οδηγήθηκαν σε συνεχείς μεταξύ τους πολέμους και αποτέλεσαν το επίκεντρο της πολιτικής κυριαρχίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Από τον 2ο αιώνα π.Χ. τα περισσότερα από αυτά τα υποτάχθηκαν σταδιακά στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές πτυχές της εξωτερικής πολιτικής, της διοίκησης, των οικονομικών και της κοινωνικής δομής αυτών των βασιλείων, εξετάζοντας επιλεγμένες γραπτές, αρχαιολογικές, επιγραφικές και παπυρολογικές πηγές. Παρόμοια εξέταση γίνεται και αναφορικά με συγκεκριμένες πτυχές της ρωμαϊκής εποχής, όπως ο τρόπος διοίκησης των επαρχιών της αυτοκρατορίας, το καθεστώς των ελληνικών πόλεων υπό τη ρωμαϊκή ηγεμονία κ.τ.λ.

Το μάθημα έχει ως σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων και να τους φέρει σε επαφή με τους βασικούς στοχαστές που διαμόρφωσαν το επιστημονικό αυτό πεδίο. Τα βασικά θεωρητικά ρεύματα του Πολιτικού Ρεαλισμού, Ρασιοναλισμού/Φιλελευθερισμού, Επαναστατισμού και Κονστρουκτιβισμού παρουσιάζονται με τα θεμελιώδη θεωρητικά τους αξιώματα για τη φύση του Διεθνούς Συστήματος, τους βασικούς δρώντες και τις κατευθύνσεις που αυτό παίρνει σήμερα. Στο πλαίσιο του μαθήματος συζήτηση γίνεται για τις παρελθοντικές και σύγχρονες προσπάθειες περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης (π.χ. η ΕΕ) και τις πρακτικές επιπτώσεις που αυτές έχουν, ειδικότερα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. Το μάθημα εισάγει επίσης τους φοιτητές σε κάποιες βασικές έννοιες του διεθνούς δικαίου (π.χ. κρατική κυριαρχία, διεθνείς συνθήκες, διεθνείς οργανισμοί – π.χ. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, δίκαιο θάλασσας – π.χ. καθορισμός παράκτιων θαλασσίων ζωνών) με παραδείγματα από τις τρέχουσες διεθνείς σχέσεις των κρατών της περιοχής.

Το μάθημα εξετάζει τις ιστορικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, από τον 19ο αι. ώς το τέλος του 20ου αι., όπως ο Ψυχρός Πόλεμος, η ενδυνάμωση και επικράτηση του σιωνισμού στην Παλαιστίνη, το ζήτημα της Κύπρου, το ζήτημα του Σουέζ καθώς και τους ρόλους των ΗΠΑ και ΕΣΣΔ έως το τέλος της εποχής του διπολισμού. Η περιγραφή της σχέσης ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και την οικονομική ανάπτυξη περιλαμβάνει και τις Μεγάλες Δυνάμεις αλλά και τους εθνικισμούς που αναδύθηκαν στις δύο περιοχές. Ειδικότερη σημασία δίδεται σε θέματα που ακόμη κυριαρχούν στην πολιτική και διπλωματική πραγματικότητα της σύγχρονης εποχής.

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • έχουν λεπτομερή γνώση της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.
 • έχουν κατανοήσει τη σημασία των σχέσεων ανάμεσα στα έθνη-κράτη και τις δύο υπερδυνάμεις (ΗΠΑ και ΕΣΣΔ) στην περιοχή, σε διπλωματικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο.
 • έχουν αναπτύξει την ικανότητα να ερμηνεύουν τις σχέσεις αυτές και να τις συνδέουν με τις ιστορικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Δεύτερο εξάμηνο

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Πολιτισμών

Μαθήματα κατεύθυνσης επιλογής (4 από 6).

Το μάθημα εξετάζει τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου κατά την προϊστορική περίοδο, ξεκινώντας από τη νεολιθική ως και την εποχή του σιδήρου. Αντλεί υλικό από όλες τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση των αρχαιολογικών δεδομένων της 3ης και 2ης χιλιετίας (ΒΑ Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη και ηπειρωτική Ελλάδα) και της πολιτισμικής διάδρασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το μάθημα εστιάζει ιδιαίτερα σε θέματα σχετικά με την σχέση διαβίωσης και περιβάλλοντος, την χρήση της γης και τις στρατηγικές επιβίωσης κ.ά. κατά τη Νεολιθική περίοδο, την εποχή του χαλκού και του σιδήρου. Επιπλέον, εξετάζονται οι αρχαίοι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής, Αιγύπτου, Ασσυρίας, Βαβυλωνίας, των Χετταίων και Χαναναίων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • έχουν αποκτήσει μια γενική γνώση της προϊστορίας της Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου, από τη νεολιθική εποχή έως την εποχή του Σιδήρου
 • γνωρίζουν τα βασικά επιστημονικά επιχειρήματα αναφορικά με την προϊστορία της Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου, ειδικότερα σε σχέση με το εμπόριο, τις αγροτικές οικονομίες, τις λατρευτικές πρακτικές, τις κοινωνικές δομές, τις έμφυλες ταυτότητες, τα μνημεία, μεταλλουργία, τεχνολογίες λίθου κ.α.
 • γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις, ώστε να αναλύουν τα πολύπλευρα φαινόμενα της προϊστορικής αρχαιολογίας με διεπιστημονική προσέγγιση.

Σκοπός του μαθήματος είναι να ερευνήσει τους διατηρούμενους αρχαίους και μεσαιωνικούς οικισμούς της Μαύρης Θάλασσας και τη χωρική τους οργάνωση, καθόλη τη διάρκεια της πολεοδομικής εξέλιξής τους, καθώς και τα σπουδαιότερα κτίρια ή άλλα αρχιτεκτονικά ευρήματα. Το μάθημα εστιάζει κυρίως στις ελληνικές παροικίες και τις μετέπειτα πόλεις της βυζαντινής περιόδου. Το μάθημα επιπλέον εξετάζει την εξέλιξη της ελληνικής και εντόπιας τέχνης στη Μαύρη Θάλασσα κατά την αρχαιότητα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • έχουν αποκτήσει γνώση των πιο σημαντικών οικισμών της Μαύρης Θάλασσας κατά την αρχαία και μεσαιωνική περίοδο
 • έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αναγνωρίζουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό των προαναφερθέντων οικισμών
 • έχουν εξοικειωθεί με τις σημαντικότερες κατασκευές αυτών των οικισμών, όπως αρχαίοι ναοί, οχυρώσεις, εργαστήρια, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, Βυζαντινοί ναοί κλπ.
 • έχουν εξοικειωθεί με τα αντικείμενα που θα έχουν βρεθεί σε όλους αυτούς τους οικισμούς κατά τις ανασκαφές, με τις πληροφορίες που προκύπτουν για τη χρήση κτιρίων και την ιστορία των οικισμών
 • έχουν γνώση της ανάπτυξης των βασικών μορφών τέχνης στη Μαύρη Θάλασσα, από την αρχαία έως τη βυζαντινή περίοδο.
 • έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να χρονολογούν ευρήματα αρχαίας τέχνης

Το μάθημα εξετάζει τα μυθολογικά στοιχεία που συσχετίζουν τους ελληνικούς μύθους με τη Μαύρη Θάλασσα. Η συγκριτική μυθολογία, δηλαδή η συστηματική σύγκριση μύθων διαφορετικών πολιτισμών, αναζητεί τα υποβόσκοντα θέματα που είναι κοινά σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Προσεγγίζεται επίσης η θρησκευτική ζωή των πληθυσμών της Μαύρης Θάλασσας κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, βάσει γραπτών πηγών και αρχαιολογικών ευρημάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • έχουν γνώση των θρύλων της Ελληνικής μυθολογίας στη Μαύρη Θάλασσα
 • έχουν την ικανότητα να ερμηνεύουν αυτούς τους μύθους, βάσει ιστορικών δεδομένων
 • έχουν αποκτήσει γνώση της λατρείας των ελληνικών και ανατολικών θεών που λατρεύονταν σε διάφορα σημεία της Μαύρης Θάλασσας κατά την αρχαιότητα

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσία του ελληνο-ρωμαϊκού πολιτισμού στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο μέσα από τον υλικό πολιτισμό. Θα εξετάσει την εξάπλωση του ρωμαϊκού πολιτισμού στις περιοχές αυτές, τη μετάβαση από τον Ελληνιστικό στο Ρωμαϊκό πολιτισμό και την ανάπτυξη μίας κοινής καλλιτεχνικής έκφρασης σε όλη την αυτοκρατορία η οποία επέτρεψε τη μετάδοση συγκεκριμένων μηνυμάτων από τον αυτοκράτορα στους υπηκόους του και αντίστροφα. Κατά την αυτοκρατορική περίοδο, κάποιες από τις ελληνικές πόλεις διατήρησαν τους θεσμούς τους και τη διοικητική τους αυτονομία. Εκτός από τις παλαιές πόλεις (Αθήνα, Άργος, Σπάρτη, Θεσσαλονίκη κλπ) νέες πόλεις ιδρύθηκαν στην ελληνική ενδοχώρα και τη Μικρά Ασία.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • έχουν αποκτήσει μια σφαιρική άποψη της ιστορίας της Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή
 • έχουν αποκτήσει γνώση της διαδικασίας εκρωμαϊσμού στις βαλκανικές, ελληνικές και μικρασιατικές επαρχίες
 • έχουν αποκτήσει την ικανότητα να εξετάζουν τη ρωμαϊκή μνημειακή αρχιτεκτονική και γλυπτική και την ανάδυση εντόπιων ταυτοτήτων

Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται στους φοιτητές οι βασικότερες πλευρές του μεσαιωνικού πολιτισμού, όπως αναπτύχθηκε γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα και τη λεκάνη της Μεσογείου. Η μνημειακή τοπογραφία αυτών των περιοχών εξετάζεται με έμφαση στην αστική ανάπτυξη των παράκτιων από την πρώιμη χριστιανική έως την Οθωμανική περίοδο. Διαφόρων ειδών αρχαιολογικά μνημεία παρουσιάζονται, όπως οχυρώσεις, κοσμικά και θρησκευτικά μνημεία κ.α.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • έχουν αποκτήσει μια σφαιρική γνώση της βυζαντινής και ισλαμικής τέχνης και αρχιτεκτονικής της Μαύρης Θάλασσας και της λεκάνης της Μεσογείου
 • έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα εντόπια χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των αρχιτεκτονικών μνημείων και των έργων τέχνης των περιοχών της Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου
 • έχουν αποκτήσει την ικανότητα να ανιχνεύουν τις επιρροές του ενός πολιτισμού στον άλλον στην περιοχή
 • έχουν εξοικειωθεί με τη χρονολόγηση βυζαντινών και/ή ισλαμικών ευρημάτων τέχνης και την μελέτη τους σε ιστορικό και αρχαιολογικό πλαίσιο.

Οι φοιτητές συμμετέχουν στην ανασκαφή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης. Εκεί εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές τις ανασκαφικής διαδικασίας, καθώς επίσης στο να αναγνωρίζουν, να κατατάσσουν και να μελετούν το αρχαιολογικό υλικό. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον καθαρισμό και την συντήρηση των ευρημάτων. Τέλος, οι φοιτητές ασκούνται στον σχεδιασμό των ανασκαφικών τομών, καθώς και τη φωτογράφιση των αρχαιολογικών ευρημάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • έχουν αποκτήσει γνώση των ανασκαφικών μεθόδων
 • έχουν αποκτήσει γνώση της ορολογίας και των μεθόδων μελέτης των αρχαιολογικών ευρημάτων
 • κατανοούν τις ανάγκες μιας σύγχρονης ανασκαφής
 • έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους σε μουσεία και ανασκαφές

Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας

Μαθήματα κατεύθυνσης επιλογής (4 από 7)

Το μάθημα εξετάζει εθνικισμούς σε σύγκρουση στις περιοχές βόρειας της Μαύρης Θάλασσας, του Καυκάσου και της Ανατολικής Μεσογείου, εισάγοντας τους φοιτητές στο ιστορικό υπόβαθρο που οδήγησε στο σχηματισμό και την οριοθέτηση των εθνικών κρατών σε αυτές τις περιοχές, τον ρόλο που έπαιξε ο εθνικισμός στις πολιτικές συζητήσεις στη Σοβιετική Ένωση, την Τουρκία και την Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα και πώς ο εθνικισμός πόλωσε τον πολιτικό διάλογο οδηγώντας σε ατέρμονες συγκρούσεις. Το μάθημα επικεντρώνεται αρχικά στη Σοβιετική Ένωση και το «Εθνικό ζήτημα», τις εθνικές πολιτικές οριοθέτησης που ακολούθησε η Μόσχα και οι σχηματισμοί της Ουκρανικής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας και της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Υπερκαυκασίας, μέχρι την επακόλουθη διάλυση της τελευταίας το 1936, με το Σοβιετικό Σύνταγμα. Οι σχηματισμοί των εθνικών κρατών της Γεωργιανής ΣΣΔ, της Αρμενικής ΣΣΔ και της ΣΣΔ του Αζερμπαϊτζάν εξετάζονται προσεκτικά, μαζί με τα εγγενή προβλήματά τους, ζητήματα που θα προκαλούσαν τοπικούς εθνικισμούς στο μέλλον. Στη συνέχεια, το μάθημα περνά στη σύγχρονη εποχή εξετάζοντας τον Ρωσογεωργιανό πόλεμο του 2008, συνδέοντάς τον με τα βαθύτερα ιστορικά αίτιά του. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται συνοπτικά μαζί με μια ανάλυση των συνεπειών στην ίδια τη Γεωργία και σε ευρύτερο διεθνές και γεωπολιτικό επίπεδο. Μετά τον Ρωσο-γεωργιανό πόλεμο, το μάθημα εξετάζει την άλλη μεγάλη σύγκρουση που πλήττει την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου: Η Αζερο-αρμενική σύγκρουση για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ (1ος πόλεμος 1988-1994 και 2ος πόλεμος το 2020) εξακολουθεί να είναι μια ανοιχτή πληγή για την περιοχή και είναι άλλη μια περίπτωση όπου οι τοπικές αφηγήσεις συγκρούονται με τις πολιτικές των Μεγάλων Δυνάμεων στην περιοχή. Το μάθημα εξετάζει επίσης τον άλλο μεγάλο πόλεμο που ξέσπασε στον μετασοβιετικό χώρο, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, από το 2014, και ιδιαίτερα μετά την έξαρσή του, το 2022. Όπως και στην περίπτωση του Ρωσογεωργιανού πολέμου, αναλύονται τα αίτια και συζητούνται με τους φοιτητές, μαζί με τις ευρύτερες συνέπειες στις διεθνείς σχέσεις. Το μάθημα εξετάζει επίσης μια άλλη μεγάλη σύγκρουση εθνικισμών, αυτή τη φορά όχι στον μετασοβιετικό χώρο αλλά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το παρασκήνιο των ελληνοτουρκικών πολέμων περιγράφεται στους φοιτητές, από την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους το 1830 και συζητείται η εισβολή στην Κύπρο. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων για το νησί της Κύπρου και την ευρύτερη περιοχή και ανακαλύπτουν πώς η ανακάλυψη φυσικών πόρων στην περιοχή μετέτρεψε την Ανατολική Μεσόγειο σε Θάλασσα ανταγωνισμού μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου.

Το μάθημα ξεκινά με την αφύπνιση του αραβικού εθνικισμού, αφενός, και του σιωνισμού, αφετέρου, κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και της ιδιαίτερης θέσης που είχε η Παλαιστίνη στις αντίστοιχες αφηγήσεις. Στη συνέχεια εξετάζονται η περίοδος της βρετανικής εντολής και διακυβέρνησης στην Ιερουσαλήμ και στις παρακείμενες περιοχές, από τη διακήρυξη του Μπάλφουρ έως το τέλος της, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σχηματίζονται εθνικιστικές παραστρατιωτικές ομάδες και από τις δύο πλευρές και λαμβάνεται η πρώτη διεθνής απόφαση (Ψήφισμα 181 του ΟΗΕ), για την εθνική οριοθέτηση των εδαφών της Παλαιστίνης. Με την αποχώρηση των Βρετανών το 1948 ξεκινά η ένοπλη σύγκρουση, με τον πρώτο πόλεμο να θέτει τα θεμέλια του κράτους του Ισραήλ. Η επιτυχία του τελευταίου αμφισβητεί τις φιλοσοφικές βάσεις των κοσμικών αραβικών εθνικιστικών κινημάτων μαζί με τη στάση τους απέναντι στη Δύση. Η περίοδος αποαποικιοποίησης της περιοχής σηματοδότησε την ολοένα αυξανόμενη επιρροή των ΗΠΑ και τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ αραβικών κινημάτων από τη μια και του σιωνισμού από την άλλη. Οι τελευταίες κορυφώθηκαν σε πολλές περιπτώσεις (πόλεμοι 1967, 1973), ενώ η Σοβιετική Ένωση προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το ρήγμα μεταξύ του αραβικού εθνικισμού και των δυτικών πολιτικών στην περιοχή. Οι αποτυχημένες προσπάθειες που έγιναν από κοσμικά αυταρχικά καθεστώτα στον αραβικό κόσμο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνθηκών και την ανατροπή των ισραηλινών κατακτήσεων στην περιοχή έφεραν σταδιακά στην επιφάνεια τα ισλαμικά πολιτικά κινήματα, τα οποία προσέφεραν εναλλακτική λύση στα κοινωνικά ζητήματα του αραβικού κόσμου και στο ζήτημα των ισραηλινών πολιτικών στην Παλαιστίνη. Αυτή η ισλαμική αντίδραση κορυφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010 και επιταχύνθηκε από μια επανάσταση, σχεδόν σε όλες τις αραβικές χώρες, που ξεκίνησε από προοδευτικά κοσμικά αραβικά κινήματα, τα οποία ανέτρεψαν τα προηγούμενα αυταρχικά αλλά κοσμικά καθεστώτα στον αραβικό κόσμο και άνοιξαν το δρόμο για την πρόσκαιρη επικράτηση του καλύτερα οργανωμένου ισλαμικού κινήματος σε όλη την περιοχή.

Το μάθημα εξετάζει την ιστορικά πλούσια ελληνική κληρονομιά των Ελλήνων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, εστιάζοντας κυρίως στις δράσεις των Ελλήνων στις πόλεις της νότιας Ρωσίας, από τον 18ο αιώνα και σε σχετικά θέματα στην περιοχή του Πόντου. Το μάθημα εξετάζει επίσης την ελληνική παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο, ειδικά στην Αίγυπτο και την ανατολική ακτή της Μεσογείου, καθώς και την Κεντρική Ασία, όπου οι περισσότεροι από τους Έλληνες μεταφέρθηκαν κατά τη σοβιετική περίοδο.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • έχουν γνώση του θεωρητικού πλαισίου σχετικά με τις μειονότητες και τη μετανάστευση στην περιοχής της Μαύρης Θάλασσας
 • έχουν γνώση της επίδρασης του ελληνισμού στην οικονομία και την κοινωνία της περιοχής
 • έχουν την ικανότητα να μελετούν, να αναλύουν πηγές και έγγραφα σχετικά με την ελληνική διασπορά και τις μειονότητες

Το μάθημα εξετάζει τις κλασικές θεωρίες γεωπολιτικής και τα εργαλεία ανάλυσης που αυτές προσφέρουν, με έμφαση στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Μελετώνται η διάκριση στη θαλάσσια και χερσαία δύναμη, οι αγγλοσαξωνικές θεωρίες, η ρωσική και τουρκική γεωπολιτική ανάλυση και τέλος η κινεζική.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • Γνωρίζουν τα βασικά θεωρητικά κείμενα γεωπολιτικής
 • Θα μπορούν να εφαρμόσουν τα εργαλεία ανάλυσης για να παραγάγουν γεωπολιτικές αναλύσεις
 • Θα γνωρίζουν τη σχέση χώρου, ταυτότητας και πολιτικής, ειδικότερα για τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο

Το μάθημα παρουσιάζει την ιστορία του πολιτικού Ισλάμ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Ο όρος πολιτικό Ισλάμ συνήθως περιλαμβάνει μια πλειάδα πολιτικών κινημάτων, διαφορετικών το ένα από το άλλο, αλλά έχοντας όλα το αίτημα επιστροφής στο «καθαρό» Ισλάμ της εποχής του Μωάμεθ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • έχουν λεπτομερή γνώση της ιστορίας αυτών των ισλαμικών κινημάτων
 • έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν το ρόλο και σημασία αυτών των κινημάτων στη διαμόρφωση της πολιτικής κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο
 • έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν τη φύση, την ιδεολογία, το σκοπό και τις πρακτικές αυτών των κινημάτων
 • έχουν εξοικειωθεί με τις έννοιες του ισλαμικού φονταμενταλισμού, Ισλαμισμού, Πολιτικού Ισλάμ, Ισλαμικής αντίστασης, ιερού πολέμου κ.α.
 • γνωρίζουν την ιστορία των σημαντικότερων εκφάνσεων του πολιτικού Ισλάμ, όπως η Μουσουλμανική Αδελφότητα, Hizb ut-Tahrir κλπ.

Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις έννοιες της σύγκρουσης, βίας, εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και της γενοκτονίας. Στη συνέχεια εξετάζονται ιστορικές περιπτώσεις μαζικών εγκλημάτων και μετακίνησης πληθυσμών, ξεκινώντας από την Αρμενική γενοκτονία του 1915-16 και φτάνοντας έως την Αραβική Άνοιξη και τη γενοκτονία εναντίον χριστιανικών πληθυσμών και των Γεζίντι.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • έχουν γνώση των θεωρητικών και αναλυτικών εργαλείων για τη μελέτη της βίας και τη σύγκρουσης
 • έχουν εξοικειωθεί με τις γεωγραφικές, δημογραφικές και ιστορικές συνέπειες των γενοκτονικών συγκρούσεων και των εθνοκαθάρσεων στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο στη σύγχρονη εποχή
 • έχουν γνώση της ιστορικής εξέλιξης της περιοχής

Οι φοιτητές κάνουν την πρακτική τους (3 μήνες, 120 ώρες) σε οργανωμένα ιστορικά αρχεία, πραγματοποιώντας ιστορική έρευνα ή συμμετέχοντας στην καταλογογράφηση αρχειακού υλικού.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • έχουν γνώση των μεθόδων της έρευνας, διατήρησης και κωδικοποίησης γραπτών και προφορικών μαρτυριών
 • έχουν γνώση της ορολογίας και της μελέτης ιστορικών τεκμηρίων
 • έχουν κατανοήσει τις ανάγκες της σύγχρονης ιστορικής έρευνας

Χρονοδιάγραμμα και διάρθρωση

Το ΠΜΣ «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις» είναι ένα πρόγραμμα πλήρους φοίτησης που αποτελείται από τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα γίνονται κυρίως τις καθημερινές και έχουν διάρκεια τριών ωρών. Τα πρώτα δύο εξάμηνα καλύπτουν τα μαθήματα του προγράμματος. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 διδακτικές εβδομάδες, τις οποίες ακολουθεί μια εξεταστική περίοδος 10 ημερών. Η τρίτη περίοδος αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Διατίθεται επίσης η επιλογή μερικής φοίτησης.

Ακαδημαϊκό προσωπικό

Μανόλης Μανωλεδάκης Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας / Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις»
+30 230807537
m.manoledakis@ihu.edu.gr
Στέφανος Κορδώσης Επίκουρος καθηγητής Ιστορίας / Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος +30 2310807570
s.kordosis@ihu.edu.gr
Ελένη Μεντεσίδου Ακαδημαϊκή Υπότροφος / Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος +30 2310807508
ementesidou@ihu.edu.gr
Τρισεύγενη Παπαδάκου Ακαδημαϊκή Υπότροφος / Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος tpapadakou@ihu.edu.gr
Νικόλαος Γιαννακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών +30 2107277448
giannakn@arch.uoa.gr
Νίκος Μιχαηλίδης Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό, Επισκέπτης καθηγητής Ανθρωπολογίας University of Missouri–St. Louis nmichailidis76@gmail.com
Andrew S. Cooper Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό (Non-Resident Scholar at the Middle East Institute, Washington D.C., PhD Victoria University Wellington, MSc Columbia University/University of Aberdeen) acooper@ihu.gr
René Wildangel Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό https://ecfr.eu/profile/rene_wildangel/ – Senior Advisor in the Bundestag) rwildangel@ihu.edu.gr
Γεωργία Αριστοδήμου Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό g.aristodemou@ihu.edu.gr
Φλώρα Καραγιάννη Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Διευθύντρια του ΕΚΒΜΜ flkaragianni@gmail.com
Θεοδόσιος Κυριακίδης Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό +30 2310 997214
tkyriakidis@ihu.gr

Δίδακτρα και οικονομικές προϋποθέσεις

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις» είναι 2.500€. Το ποσό δύναται να εξοφληθεί σε δύο δόσεις για την παρακολούθηση πλήρους φοίτησης και τέσσερις δόσεις για την παρακολούθησης μερικής φοίτησης, στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα δίδακτρα δύναται να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ.

Προκαταβολή

Εφόσον έχετε γίνει δεκτός/ή σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, χρειάζεται να καταθέσετε μια προκαταβολή 500€ προκειμένου να διασφαλίσετε τη θέση σας. Το ποσό αυτό θεωρείται ως η πρώτη δόση των διδάκτρων σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται εφόσον έχετε ξεκινήσει τις σπουδές σας στο Δι.Πα.Ε. Στην περίπτωση που δεν έχετε ξεκινήσει τις σπουδές σας, η προκαταβολή μπορεί να επιστραφεί, αλλά θα παρακρατηθεί το 20% για τα διοικητικά έξοδα. Η προκαταβολή μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή με τραπεζική επιταγή. Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (ρωτήστε την τράπεζά σας, καθώς μπορεί να υφίστανται επιπλέον χρεώσεις).

Υποτροφίες

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών προσφέρει υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που διαθέτει, οι οποίες καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό των διδάκτρων. Οι υποτροφίες αυτές είναι ανταγωνιστικές. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν την ποιότητα του πρώτου πτυχίου, τις προπτυχιακές σπουδές των υποψήφιων, τη γνώση της αγγλικής γλώσσας και το συνολικό προφίλ του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι/ες για υποτροφία θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ξεχωριστή επιστολή στα έγγραφα της αίτησής τους, με την οποία θα αιτούνται υποτροφία, δηλώνοντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι τη δικαιούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Υποτροφίες

Υποτροφία “Θεφύλακτου Θεοφυλάκτου” από το Σύλλογο Ποντίων Waiblingen, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Το Π.Μ.Σ. «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις» ανακοινώνει την υποτροφία “Θεφύλακτου Θεοφυλάκτου” από το Σύλλογο Ποντίων Waiblingen «Οι Αργοναύτες», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Η υποτροφία θα χορηγηθεί σε φοιτητή/φοιτήτρια που θα εκπονήσει εργασία σε σχέση με τις πτυχές της ιστορίας του Ποντιακού ελληνισμού.

Προτεραιότητα στη διαδικασία απονομής των υποτροφιών έχουν υποψήφιοι, οι οποίοι είναι οικονομικά ασθενέστεροι.

Βλ. συνημμένο ΦΕΚ για τη Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για τη χορήγηση δικαιώματος δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
 2. Για τη διαπίστωση πλήρωσης της κατά την παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας, προϋπόθεσης αριστείας, εξετάζεται ο τίτλος σπουδών α’ κύκλου που έχει κατατεθεί με το φάκελο του φοιτητή για την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η αριστεία σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης προκειμένου περί τίτλων σπουδών του εξωτερικού.
 3. Αντίγραφα των δηλώσεων E1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ), του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), των δύο τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος (όπως ο όρος προσδιορίζεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.
 4. (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή εκδοθέν/ντα εντός των τελευταίων τριών μηνών. (β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο. (γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον ίδιο ή για εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά. (δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς. (ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων. (στ) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.
 5. Η Συνέλευση ή κατά περίπτωση η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, μπορεί να ζητά συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.
 6. Η αναζήτηση των ανωτέρω στοιχείων θα γίνεται αυτεπάγγελτα από το ηλεκτρονικό αρχείο των αρμοδίων υπηρεσιών βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο διάθεση στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς ή η αναζήτηση αυτών λόγω ελλείψεων στις αιτήσεις των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους στην αίτησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον επίκ. καθηγητή Στέφανο Κορδώση (+30 2310 807570, s.kordosis@ihu.edu.gr)

Για τον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις»: https://www.ihu.gr/ucips/el/postgraduate-programmes-el/blacksea-el

Yποτροφίες “Άννας Θεοφυλάκτου” και «Χαράλαμπου Κιαγχίδη», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Το Π.Μ.Σ. «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις» ανακοινώνει τις υποτροφίες “Άννας Θεοφυλάκτου” και «Χαράλαμπου Κιαγχίδη» από την «ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ» Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε φοιτητές που θα εκπονήσουν εργασίες σε σχέση με τις πτυχές της ιστορίας του Ποντιακού ελληνισμού.

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων υπερβεί τον αριθμό των διαθέσιμων υποτροφιών, η Σχολή θα καταρτίσει πίνακα βαθμολογικής κατάταξης των αιτήσεων βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων (π.χ. βαθμός πρώτου πτυχίου) και, εφόσον χρειαστεί, συνέντευξης του υποψηφίου από μέλη της Σχολής. Θα χρειαστεί κατάθεση των εξής:

 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και βεβαίωση οφειλόμενων μαθημάτων από τη γραμματεία της Σχολής για τους επί πτυχίω υποψηφίους
 • Βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης κατά το έτος αποφοίτησης και κατά την ορκωμοσία μόνο για τους πτυχιούχους υποψήφιους

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον επίκ. καθηγητή Στέφανο Κορδώση (+30 2310 807570, s.kordosis@ihu.edu.gr).

Υποτροφία “Σεβαστού Κυμινήτη”

Το Π.Μ.Σ. «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις» ανακοινώνει την Υποτροφία “Σεβαστού Κυμινήτη” από την Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Η υποτροφία θα χορηγηθεί σε φοιτητή/φοιτήτρια που θα εκπονήσει εργασία σχετική με τις πτυχές της ιστορίας του Ποντιακού ελληνισμού.

Προτεραιότητα στη διαδικασία απονομής των υποτροφιών θα έχουν τα μέλη των φοιτητικών και των υπολοίπων πρωτοβάθμιων συλλόγων της Ομοσπονδίας. Κατά την κατάθεση της αίτησης από τους υποψηφίους, απαιτείται η επισύναψη σχετικής βεβαίωσης εγγραφής ως μέλους από τον αντίστοιχο σύλλογο καθώς και η σημείωση στη σ. 4 της αίτησης (section: FUNDING ARRANGEMENTS), ότι αιτούνται την υποτροφία.

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων υπερβεί τον αριθμό των διαθέσιμων υποτροφιών, η Σχολή θα καταρτίσει πίνακα βαθμολογικής κατάταξης των αιτήσεων βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων και, εφόσον χρειαστεί, συνέντευξης του υποψηφίου από μέλη της Σχολής.

Θα χρειαστεί κατάθεση των εξής:

 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και βεβαίωση οφειλόμενων μαθημάτων από τη γραμματεία της Σχολής για τους επί πτυχίω υποψηφίους
 • Βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης κατά το έτος αποφοίτησης και κατά την ορκωμοσία μόνο για τους πτυχιούχους υποψήφιους

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον επίκ. καθηγητή Στέφανο Κορδώση (+30 2310 807570, s.kordosis@ihu.edu.gr) και την ακαδημαϊκή υπότροφο Ελένη Μεντεσίδου (+30 2310 807508, ementesidou@ihu.edu.gr).

Ανακοίνωση προγράμματος – Εισαγωγή φοιτητών

Η επόμενη περίοδος εισαγωγής στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις» (“Black Sea and Eastern Mediterranean Studies: Culture and International Relations”) θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2024. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί φοιτητές)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες φοιτητές) ή έως ότου καλυφθούν οι θέσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα «Αιτήσεις».

Προκηρύξεις εισαγωγής:
(First intake) ΑΓΓΛ | ΕΛΛ
(Second intake) ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Πρόγραμμα Ψηφιακή Αρχαιολογία

Ψηφιακή Αρχαιολογία. Πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

Επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις» προσφέρει καίρια και πολύπλευρη μελέτη της Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου, η οποία επιτρέπει στους φοιτητές να κατανοούν και να αναλύουν αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και να κατανοούν τις διεθνείς σχέσεις, την πολιτική και την ιστορία της περιοχής. Οι δεξιότητες επιτρέπουν την απασχόληση σε εκπαιδευτικούς και πολιτικούς οργανισμούς που έχουν αντικείμενο τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, σε αρχαιολογικά ινστιτούτα, μουσεία, καθώς και σε κρατικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις ή ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές.

Ωρολόγιο πρόγραμμα-παρακολούθηση μαθημάτων/ασκήσεων

Πολιτική ποιότητας

Πολιτική ποιότητας

Εκθέσεις αξιολόγησης Π.Μ.Σ.

Συνήγορος του φοιτητή

Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

Τοποθεσία

Το Πρόγραμμα «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις» προσφέρεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

© Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών