Lang: enLang: el

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τραπεζική, Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Διαχείριση Κινδύνου (πρώην ΠΜΣ στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική) προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου. Το νέο ενημερωμένο πρόγραμμα με αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πρόσφατων αποφοίτων που αναζητούν έναν βέλτιστο συνδυασμό θεωρίας καθώς και μια πρακτική προσέγγιση σε σύνθετα θέματα χρηματοοικονομικής και διαχείρισης κινδύνου μιας επιχείρησης ή ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Διευρύνει επίσης τη γνώση σχετικά με το εξελισσόμενο τοπίο της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας Fintech και την εμφάνιση νέων διαθέσιμων χρηματοοικονομικών μέσων. Το πιο σημαντικό και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αντιξοότητες λόγω της πανδημίας COVID-19, το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στα εργαλεία και τις μεθόδους διαχείρισης κινδύνων, μια βασική δεξιότητα που είναι ιδιαίτερα επιθυμητή και εκτιμάται από τον επιχειρηματικό κόσμο. Επίσης, έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη μάθηση μέσω ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας και τεχνολογιών. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε το μεταπτυχιακό σας πρόγραμμα, θα αποκτήσετε ένα βασικό σύνολο δεξιοτήτων και τις πραγματικές γνώσεις που είναι ζωτικής σημασίας για να επιτύχετε στην καριέρα που έχετε επιλέξει.

* Το CFA Institute University Affiliation Program είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στο CFA Institute.

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.):

Επανίδρυση

Τροποποίηση κανονισμού

Με μια ματιά
Info icon

Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή έως ότου συμπληρωθούν οι θέσεις

Πανεπιστημιούπολη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια/ Τύπος: 1 έτος πλήρους φοίτησης ή 2 χρόνια μερικής φοίτησης (καθημερινές απογεύματα, συνήθως 18.00 – 21.00)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

Προυποθέσεις εισαγωγής: Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο

Προϋποθέσεις γλώσσας: πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου Γ1 ή πρόσφατα αποκτημένο IELTS (ακαδημαϊκό με 6.5 και πάνω) ή TOEFL (IBT, 95 και πάνω) ή TOEIC (745 και πάνω)]

Τέλη φοίτησης: 3.900€ (συνολικά)

Διαδικασία αίτησης: Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα αίτησεων

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Arrow bottom
Arrow bottom reverse
Εντυπώσεις φοιτητών
talk bubble
Person Image
Dionysis Chatzis
MSc in Banking, Financial Technology (Fintech) and Risk Management
Industry Manager, Google
-
The transition from passive observance to that of active engagement was very evident and beneficial during my graduate studies.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Προϋποθέσεις πτυχίου:
Προπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο

Γλωσσικές προαπαιτήσεις: IELTS (ακαδημαϊκό 6.5 και άνω), TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω) ή αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.

Περιγραφή μαθημάτων & Οδηγός Σπουδών

Υποχρεωτικά μαθήματα

Πρώτο τρίμηνο

Οικονομετρία και Αναλύσεις Δεδομένων
Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική και στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση
Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

Δεύτερο τρίμηνο

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Καινοτομία
Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Διοίκηση Κινδύνου στην Τραπεζική

Μαθήματα επιλογής

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα επιλογής σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους, τον τωρινό αλλά και μελλοντικό επαγγελματικό τους  προσανατολισμό.

Προγραμματισμός για Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
Τεχνολογίες Blockchain, Οικονομικές Εφαρμογές και Κυβερνοασφάλεια
Blockchain and Κρυπτο – χρηματοοικονομική
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Σύνθετη Επιχειρησιακή Αποτίμηση
Επιχειρηματικότητα
Βιώσιμες Επενδύσεις και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Δομημένα Προϊόντα
Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
Νομικό Τραπεζικό Περιβάλλον
Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και Προστασία Δεδομένων

Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα. Η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική και ενημερώνεται συνεχώς. Τα μαθήματα επιλογής μπορεί να διαφέρουν από έτος σε έτος ανάλογα με το τρέχον ενδιαφέρον και τη ζήτηση των φοιτητών.

Η διατριβή

Ως κομμάτι του μεταπτυχιακού προγράμματος, οι φοιτητές θα εκπονήσουν ένα 5-μηνο πρότζεκτ, σε θέμα που θα συνάδει με τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία παρέχει μια καλή ευκαιρία να εφαρμόσουν τη θεωρία και τις έννοιες που έχουν μάθει στα μαθήματά τους σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι φοιτητές υποβάλλουν ένα μεμονωμένο έργο 10.000 λέξεων χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους συνόλων δεδομένων, καθώς και τη σύνταξη περιπτωσιολογικών μελετών και αναφορών που συχνά βασίζονται σε πρακτική άσκηση.

O οδηγός σπουδών

Οδηγός σπουδών

Εκδηλώσεις & Σεμινάρια

Το Πανεπιστήμιο διοργανώνει τακτικά εκδηλώσεις, εργαστήρια και επιχειρηματικά σεμινάρια. Μερικά από αυτά προσφέρονται αποκλειστικά στους φοιτητές και τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου. Σκοπός των Εκδηλώσεων και των Σεμιναρίων είναι να λειτουργήσουν ως σύνδεσμος μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων, εισάγοντάς σας στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων και δείχνοντάς σας πώς οι έννοιες και οι τεχνικές που μαθαίνονται στην τάξη εφαρμόζονται και υλοποιούνται στο ελληνικό επιχειρηματικό πλαίσιο. Πάνω από όλα, θα λάβετε μια καλύτερη εικόνα από πολλούς τομείς της αγοράς.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο χαιρετίζει την παρουσίαση ακαδημαϊκών εργασιών εξαιρετικών Ελλήνων και διεθνών ακαδημαϊκών. Πρόκειται για την δράση «Ερευνητικά Σεμινάρια». Σκοπός της δράσης ερευνητικών σεμιναρίων είναι να φέρει κοντά την ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική κοινότητα παρουσιάζοντας σύγχρονα ερευνητικά θέματα στα Χρηματοοικονομικά, τις Επιχειρήσεις, το Μάρκετινγκ, τη Λογιστική, τη Φορολογία και την Οικονομία, μεταξύ άλλων. Μέσω αυτών των σεμιναρίων, ως διεθνές κέντρο γνώσης, καινοτομίας και έρευνας, το Πανεπιστήμιο επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τον στρατηγικό του ρόλο στην ακαδημαϊκή αριστεία.

Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια του ΠΜΣ «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Διαχείριση Κινδύνου» είναι 1 έτος πλήρους φοίτησης ή 2 χρόνια μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία πραγματοποιείται κατά τις καθημερινές απογεύματα, συνήθως 18.00 – 21.00. Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. Υπάρχει όριο απουσιών (για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Σπουδών). Το πρόγραμμα ξεκινά κάθε Οκτώβριο.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Δρ Στέργιος Λεβέντης Καθηγητής Λογιστικής
Δρ Φραγκίσκος Αρχοντάκης Λέκτορας, Διδακτορικό στα Οικονομικά
Δρ. Χρήστος Γκρος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών
Δρ. Αντώνης Χαντζιάρας Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Δρ Κατερίνα Κύρτσου Καθηγήτρια Μακροοικονομικών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δρ. Περικλής Γκόγκας Καθηγητής Οικονομική Ανάλυση και Διεθνή Οικονομικά, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δρ. Κυριακή Κοσμίδου Καθηγήτρια Χρηματοοικονομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δρ. Ανδρέας Χαρίτου Καθηγητής Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ. Ιωάννης Ταμπακούδης Αναπ. Καθηγητής «Χρηματοοικονομική − Συγχωνεύσεις, Εξαγορές», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δρ. Δημήτριος Γαβαλάς Αναπ. Καθηγητής «Ναυτιλιακά και Εφοδιαστική Αλυσίδα Λιμένων», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δρ. Αθανάσιος Φάσσας Αναπ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δρ. Αλέξανδρος Σικαλίδης Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Διδακτορικό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
George Pachinis Credit Risk Officer, Black Sea Trade and Development Bank

Δίδακτρα και οικονομικές προϋποθέσεις

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Διαχείριση Κινδύνου» είναι 3.900€. Το ποσό δύναται να εξοφληθεί σε δύο δόσεις για την παρακολούθηση πλήρους φοίτησης και τέσσερις δόσεις για την παρακολούθησης μερικής φοίτησης, στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα δίδακτρα δύναται να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ.

Προκαταβολή

Εφόσον έχετε γίνει δεκτός/ή σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, χρειάζεται να καταθέσετε μια προκαταβολή 500€ προκειμένου να διασφαλίσετε τη θέση σας. Το ποσό αυτό θεωρείται ως η πρώτη δόση των διδάκτρων σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται εφόσον έχετε ξεκινήσει τις σπουδές σας στο Δι.Πα.Ε. Στην περίπτωση που δεν έχετε ξεκινήσει τις σπουδές σας, η προκαταβολή μπορεί να επιστραφεί, αλλά θα παρακρατηθεί το 20% για τα διοικητικά έξοδα. Η προκαταβολή μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή με τραπεζική επιταγή. Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (ρωτήστε την τράπεζά σας, καθώς μπορεί να υφίστανται επιπλέον χρεώσεις).

Υποτροφίες

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών προσφέρει υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που διαθέτει, οι οποίες καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό των διδάκτρων. Οι υποτροφίες αυτές είναι ανταγωνιστικές. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν την ποιότητα του πρώτου πτυχίου, τις προπτυχιακές σπουδές των υποψήφιων, τη γνώση της αγγλικής γλώσσας και το συνολικό προφίλ του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι/ες για υποτροφία θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ξεχωριστή επιστολή στα έγγραφα της αίτησής τους, με την οποία θα αιτούνται υποτροφία, δηλώνοντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι τη δικαιούνται.

Ανακοίνωση προγράμματος – Εισαγωγή φοιτητών

Ο επόμενος κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών στο ΠΜΣ «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Διαχείριση Κινδύνου» θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2024. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή έως ότου καλυφθούν οι θέσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα αιτήσεις.

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Ιδανική επαγγελματική πορεία

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, οι απόφοιτοι θα μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν σε επαγγέλματα διαχείρισης κινδύνων, συμβούλων, επενδύσεων, χρηματοοικονομικών και τραπεζικών επαγγελμάτων στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την απασχολησιμότητα για φοιτητές και επαγγελματίες που στοχεύουν σε διεθνείς σταδιοδρομίες όπως:

  • Επενδύσεις
  • Τραπεζική
  • Συμβουλευτική
  • Χρηματοοικονομικά τμήματα
  • Τμήματα διαχείρισης κίνδυνου

Πολιτική Ποιότητας και Αξιολογήσεις

Πολιτική Ποιότητας

https://www.ihu.gr/politiki-poiotitas

Εκθέσεις αξιολόγησης

Χρήσιμα Έγγραφα

Συνήγορος του φοιτητή

https://www.ihu.gr/synigoros-foititi

Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

https://www.ihu.gr/modip/wp-content/uploads/sites/5/2022/12/Research_Ethics.pdf

Τοποθεσία

Το ΠΜΣ στην Τραπεζική, Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Διαχείριση Κινδύνου πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θέρμη-Θεσσαλονίκη.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ: +30 2310 807 526/523/530

Email: infoshsse@ihu.edu.gr