ΠΜΣ Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης

Lang: enLang: el

Επισκόπηση

Το ΠΜΣ Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών. Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στο δίκαιο της τέχνης και τη διαχείρισή της, με σκοπό να διερευνηθεί και να εμπεδωθεί η λειτουργική αλληλεξάρτηση τέχνης – δικαίου και διαχείρισης-οικονομίας. Έμφαση δίνεται στους νομικούς, οικονομικούς και πολιτικούς προβληματισμούς που αναπτύσσονται και στις αντίστοιχες λύσεις που δίδονται νομοθετικά και νομολογιακά στον μείζονα Ευρωπαϊκό και στον Παγκόσμιο Χώρο σε σχέση με τη δημιουργία έργων τέχνης, την εμπορική τους εκμετάλλευση, την προστασία των δικαιωμάτων που δημιουργούνται, τη λειτουργία των σχετικών αγορών, το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, την προστασία των παρανόμως κτηθέντων έργων τέχνης, καθώς και εν γένει της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Πρόγραμμα υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση και απευθύνεται σε πτυχιούχους διαφόρων ακαδημαϊκών υποβάθρων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών, οικονομικών, πολιτικών επιστημών, ιστορίας της τέχνης, φιλοσοφίας κ.λπ., που επιθυμούν να ειδικευτούν στη σχέση μεταξύ τέχνης, δικαίου και οικονομίας.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι παρακάτω:

 • Η απόκτηση εξειδικευμένων νομικών, οικονομικών και πολιτισμικών γνώσεων για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, Ν.Π.Δ.Δ., σε επιχειρήσεις και εταιρίες που έχουν ως κύριο ή παρεμφερές αντικείμενό τους την εμπορική εκμετάλλευση έργων τέχνης, σε μουσεία, πινακοθήκες, ιδιωτικές συλλογές, δικηγορικά γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με την οικονομία, δημιουργία, διακίνηση, νομική προστασία, εξακρίβωση της αυθεντικότητας και διεκδίκηση πάσης φύσεως και μορφής έργων τέχνης.
 • Η απόκτηση εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών γνώσεων σχετικά με τη διαμόρφωση και τη λειτουργία των αγορών που σχετίζονται με τα έργα τέχνης, την οικονομική αποτίμησή τους και την εμπορική εκμετάλλευσή τους, το management έργων τέχνης και τις δημοπρασίες έργων τέχνης.
 • Η σε βάθος μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με την εθνική πολιτιστική κληρονομιά, τη διατήρηση των μνημείων, τον δανεισμό έργων τέχνης, κατά το εσωτερικό, το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο.
 • Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη διεθνή κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: Η απόκτηση, ανανέωση, εκχώρηση, εκμετάλλευση και προστασία τους στις σύγχρονες διεθνείς οικονομικές αγορές της τέχνης.
 • Η διασύνδεση με άλλα πεδία του δικαίου (συνταγματικό, αστικό, ποινικό κ.λπ.) που επηρεάζουν τη νομική προστασία των έργων τέχνης.

Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες του Προγράμματος προέρχονται από πανεπιστήμια τόσο του εξωτερικού όσο και της Ελλάδας.

Με μια ματιά
Info icon

Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή έως ότου συμπληρωθούν οι θέσεις

Πανεπιστημιούπολη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια/ Τύπος: 1,5 έτος πλήρους πλήρους φοίτησης ή 2,5 έτη μερικής φοίτησης / Σαββατοκύριακα

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

Προυποθέσεις εισαγωγής:Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο

Προϋποθέσεις γλώσσας: Απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης επιπέδου C1, πρόσφατα αποκτηθείσα βαθμολογία IELTS (ακαδημαϊκό 6,5 και άνω) ή TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω)].

Τέλη φοίτησης: 3,000€ (συνολικά)

Διαδικασία αίτησης: Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα αίτησεων

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Arrow bottom
Arrow bottom reverse
Εντυπώσεις φοιτητών
talk bubble
Person Image
Aikaterini Stavrou
MA in Art Law and Arts Management
-
After having incorporated into its context a major number of international law experts mandated to indicate the legal, cultural and, inevitably, economic considerations upon the issue of the globalized art market, this challenging and demanding postgraduate program has managed to build for us, i.e. its current international students, a unique and innovative vocation – specialization; a specialization based on the different perspectives arisen with regard to the crucial issue of art as creation, ownership and transactions.

Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν:

 • προπτυχιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας [αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης επιπέδου C1, πρόσφατα αποκτηθείσα βαθμολογία IELTS (ακαδημαϊκό 6,5 και άνω) ή TOEFL (IBT, 95 και άνω) ή TOEIC (745 και άνω)].

Περιεχόμενο μαθημάτων

Υποχρεωτικά μαθήματα

Πρώτο Εξάμηνο

 • Νομοθετικές ρυθμίσεις της Τέχνης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Διεθνής προστασία της πολιτιστικής κληρονομία
 • Συμβατικό δίκαιο και έργα τέχνης. Διεθνές εμπόριο έργων τέχνης [έμποροι, διάμεσοι, μουσεία, συλλέκτες (η συλλογή ως επένδυση), δημοπρασίες – πλειστηριασμοί, οίκοι]
 • Διευθέτηση διαφορών που αφορούν πολιτιστικά αγαθά
 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (εθνικό − διεθνές)

Δεύτερο Εξάμηνο

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων – φορέων έργων τέχνης
 • Ψηφιακότητα και Τέχνες

Μαθήματα Επιλογής

Οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα (ένα σε κάθε εξάμηνο)

 • Διεθνής προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση εμπολέμων συρράξεων
 • Δίκαιο του Ανταγωνισμού και Πνευματική Ιδιοκτησία. Τεχνολογία και Πνευματική Ιδιοκτησία.
 • Νομικά προβλήματα Αρχιτεκτονικής, Σχεδίων, Φωτογραφίας και συναφών έργων τέχνης (ιδίως ψηφιακών − πολυμέσα).
 • Εφαρμογές Διοίκησης Επιχειρήσεων – φορέων έργων τέχνης
 • Μάρκετινγκ πολιτιστικών οργανισμών UNESCO: Η συμβολή της στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

Η διπλωματική εργασία

Στο τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν ένα θέμα διπλωματικής εργασίας σχετικό με τα μαθήματα του Προγράμματος Art Law and Arts Management. Το θέμα επιλέγεται από τον φοιτητή με τη συμβολή και τις κατευθύνσεις ενός διδάσκοντος,  ο οποίος ενεργεί ως επιβλέπων, σε στενή συνεργασία με τον φοιτητή. Η διπλωματική εργασία είναι μια ατομική εργασία (10,000 λέξεων) με πρωτότυπο επιστημονικό περιεχόμενο, η οποία μετά την ολοκλήρωσή της υποβάλλεται για εξέταση και έγκριση από τριμελή επιτροπή υπό την προεδρία του επιβλέποντος του φοιτητή. Μετά την υποβολή της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής πρέπει να παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία στην τριμελή επιτροπή.

Πρόγραμμα

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα: στα δύο πρώτα εξάμηνα λαμβάνει χώρα η διδασκαλία των μαθημάτων και κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου οι φοιτητές αφιερώνονται αποκλειστικά στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διδάσκονται τα Σαββατοκύριακα, δύο ή τρεις φορές το μήνα, ενώ οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται την Παρασκευή, στις 17:00 μ.μ. Προκειμένου να απονεμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν συνολικά 90 μονάδες.

Πρώτο εξάμηνο:

 • Πέντε βασικά μαθήματα (30 μονάδες)

Δεύτερο εξάμηνο:

 • Δύο βασικά μαθήματα (18 μονάδες) και
 • Δύο μαθήματα επιλογής (12 μονάδες)

Τρίτο εξάμηνο:

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 μονάδες)

Το Ακαδημαϊκό Διδακτικό Προσωπικό

 • Asst. Prof. Komninos Komnios, Assistant Professor at International Hellenic University
 • Prof. Irini Stamatoudi, Faculty of Law, University of Nicosia, Cyprus
 • Dr Fotios Papathanasiou, General Manager B&M Theocharakis Foundation for Fine Arts and Music
 • Dr. Themis Veleni, Art History, Ph.D., Cultural Organizations Management, MSc Art History, MA
 • Dr. Anna Chrisohoidou, Ph.D. Private International Law, Law School of Athens, National and Kapodistrian University of Athens
 • Dr Venetia Argyropoulou, Ph.D in Financial and Investment Law, Tilburg University Netherlands, Academic Scholar IHU

Εκδηλώσεις/Σεμινάρια/Συνέδρια

Ειδικές εκδηλώσεις, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών και συνέδρια, διοργανώνονται από το εν λόγω ΠΜΣ προς ενίσχυση της διδακτικής διαδικασίας και  λαμβάνουν χώρα άλλοτε διαδικτυακά και άλλοτε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.

Ενδεικτικά, προσφάτως πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις στη θεματική της ενέργειας, οι οποίες διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω ΠΜΣ και ήταν ανοιχτές στο ευρύ κοινό:

Εκδήλωση με θέμα “Διαχείριση Πολιτιστικών Μονάδων“, στην ελληνική γλώσσα και προσκεκλημένο Εισηγητή τον Διευθυντή του Ιδρύματος Θεοχαράκη, κ. Παπαθανασίου (15/11/2022)

–  Θερινή Ακαδημία 2023 με θέμα την “The Metaverse: Ethical, Economic, and Legal Challenges“, στην αγγλική γλώσσα (3-8/7/2023).

– ​Εκδήλωση με θέμα ”Το Μοναδικό Παγκόσμιο  Μνημείο του Παρθενώνα, ο διαχρονικός συμβολισμός και η αναγκαιότητα της επανένωσής του”, στην ελληνική γλώσσα και Εισηγήτρια την Επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠΠΟΑ, Δρ Έλενα Κόρκα (15/03/2023)   

Τέλη Φοίτησης & Χρηματοδότηση

Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ στο Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική  ανέρχονται στο ποσό των 3.000€. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ή σε τέσσερις δόσεις για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα τέλη φοίτησης είναι επίσης επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ.

Καταθέσεις

Εάν γίνετε δεκτοί σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, θα πρέπει να καταβάλετε την προκαταβολή των 500 ευρώ για να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Το ποσό αυτό θα προσμετρηθεί στην πρώτη δόση των διδάκτρων σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο ΔΙΠΑΕ. Πριν από αυτό, μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων, αλλά θα παρακρατηθεί διοικητικό τέλος 20%. Η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί με τραπεζικό έμβασμα ή τραπεζική επιταγή. Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (επικοινωνήστε με την τράπεζά σας, καθώς ενδέχεται να χρεώνονται έξοδα διεκπεραίωσης).

Υποτροφίες

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών προσφέρει έναν αριθμό υποτροφιών για τα προσφερόμενα προγράμματα, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των τελών φοίτησης. Οι υποτροφίες αυτές είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές. Τα κριτήρια χορήγησης περιλαμβάνουν την ακαδημαϊκή ποιότητα  και τους βαθμούς του πρώτου πτυχίου, το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας και το γενικότερο προφίλ του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι για υποτροφία θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους διακριτή επιστολή με την οποία θα ζητούν να εξεταστούν για υποτροφία, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ανακοίνωση προγράμματος – Εγγραφές

Οι διαλέξεις για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος του ΠΜΣ «Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης» ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2024. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 31 Αυγούστου 2024 (αλλοδαποί υποψήφιοι)/30 Σεπτεμβρίου 2024 (έλληνες υποψήφιοι) ή μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες στην ιστοσελίδα των αιτήσεων.

Προκηρύξεις εισαγωγής: ΑΓΓΛ | ΕΛΛ

Τοποθεσία

Το ΠΜΣ Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείρισης της Τέχνης προσφέρεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ: +30 2310 807 521/564/565

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: infoshsse@ihu.edu.gr

© Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών