Το τμήμα

Το Τμήμα Γεωλογίας έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

Λεπτομέρειες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.