Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ιδρύθηκε με το Νόμο 4610/2019 και εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Σίνδου. Είναι ενταγμένο στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης. Η λειτουργία του θα αρχίσει το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διοικείται από προσωρινή Συνέλευση που αποτελείται από καθηγητές της Σχολής. Η βασική του αποστολή είναι η παροχή προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του μιας ολοκληρωμένης γνώσης και εμπέδωσης όλων των βασικών πεδίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις, που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη του δημόσιου τομέα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους, καθώς και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ο εκπαιδευτικός και επιστημονικός προσανατολισμός του Τμήματος, προσδιορίζεται από τα γνωστικά αντικείμενα των τριών τομέων του και συγκεκριμένα του Τομέα Δικαίου, του Τομέα Οικονομίας, και του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης.

Πρόγραμμα σπουδών

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Μικροοικονομική Ανάλυση Ι

3

5

Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

3

5

Πληροφορική Τεχνολογία

3

5

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου

3

5

Πολιτειολογία και Συνταγματική Θεωρία

3

5

Διοικητική Οργάνωση του Κράτους και Αυτοδιοίκηση

3

5

 

 

 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ

3

5

Στατιστική Ι

3

5

Ανάλυση Δεδομένων

3

5

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

3

5

Διοικητικό Δίκαιο Ι

3

5

Συνταγματικό Δίκαιο

3

5

 

 

 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Μακροοικονομική Ανάλυση Ι

3

5

Δημόσια Οικονομική Ι

3

5

Θεμελιώδη Δικαιώματα Ι

3

5

Θεωρίες Κοινωνικής  Δικαιοσύνης

3

5

Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ

3

5

Θεωρία και Πολιτική της Οικονομικής Ανάπτυξης

3

5

 

 

 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ

3

5

Δημόσια Οικονομική ΙΙ

3

5

Θεμελιώδη Δικαιώματα ΙΙ

3

5

Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

3

5

Φορολογικό Δίκαιο

3

5

Περιφερειακή Οικονομική

3

5

 

 

 

 

 

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία της Διοικητικής Επιστήμης

3

5

Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

3

5

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών

3

5

Επιλογή τριών από τα επόμενα μαθήματα

 

 

Θεωρίες της Δημοκρατίας και Παγκοσμιοποίηση

3

5

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός

3

5

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου Εμπορικών Εταιρειών

3

5

Εργασιακές Σχέσεις στο Δημόσιο Τομέα

3

5

Κοινωνική Πολιτική και Δημόσια Διοίκηση

3

5

Οικονομική της Εργασίας

3

5

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

3

5

Επιχειρησιακή Έρευνα

3

5

Στατιστική ΙΙ

3

5

 

 

 

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Χρηματοοικονομική Λογιστική

3

5

Διοίκηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

5

Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας 

3

5

Επιλογή τριών από τα επόμενα μαθήματα

 

 

Λογιστική του Δημόσιου Τομέα

3

5

Ελεγκτική

3

5

Δίκαιο Ενέργειας

3

5

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ

3

5

Δημόσιες Συμβάσεις

3

5

Διεθνείς Οργανισμοί και Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

3

5

Τουριστική Διοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη

3

5

Ξένη Γλώσσα Ι

3

5

Οικονομετρία

3

5

 

 

 

 

 

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ανεξάρτητες Αρχές

3

5

Θεωρία της Οικονομικής Μεγέθυνσης

3

5

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

3

5

Επιλογή τριών από τα επόμενα μαθήματα

 

 

Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία

3

5

Δίκαιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολεοδομίας

3

5

Κοινωνική Πολιτική

3

5

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3

5

Ασφάλεια Πληροφοριών και Κρυπτογραφία

3

5

Ξένη Γλώσσα ΙΙ

3

5

Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

3

5

Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα και την ΕΕ

3

5

Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη Ι

3

5

 

 

 

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Προστασία Έναντι της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

3

5

Δίκαιο Ιθαγένειας, Μετανάστευσης και Ασύλου

3

5

Ευρωπαϊκή Οικονομία

3

5

Επιλογή τριών από τα επόμενα μαθήματα

 

 

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

3

5

Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο

3

5

Πολιτική Θεωρία

3

5

Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ

3

5

Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

5

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

3

5

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3

5

Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα

3

5

Πρακτική Άσκηση

3

5

Πτυχιακή Εργασία 

3

5

 

 

 

Προσωπικό

Συνέλευση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

 

Καθηγητής Βαγής Η. Σαμαθρακής Πρόεδρος

Καθηγητής Γεώργιος Β. Παπαδιοδώρου

Αναπληρωτής καθηγητής Σάββας Μαυρίδης

Αναπληρωτής καθηγητής Παναγιώτης Κασσιανίδης

Επίκουρος καθηγητής Σπύρος Αβδημιώτης

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Σίνδου στις εγκαταστάσεις της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Καθηγητής Βαγής Η. Σαμαθρακής, Πρόεδρος.
Επικοινωνία: τηλέφωνο 2310013438
E-mail:sbagis@acc.teithe.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα τού τμήματος.