803, 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 843/τ.Β ́/3-3-2021 " Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από [...]

2402, 2021

Παράταση Προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της 22.02.2021 σάς ενημερώνουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων στη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης παρατείνεται έως την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021. Σύνδεσμος Πρόσκλησης [...]

2402, 2021

Παράταση Αναστολής Πρακτικής Άσκησης

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 534/τ.Β ́/10-2-2021 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 [...]