ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ  E-MAIL
Γεώργιος Στάμου ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Βιολογίας, ΑΠΘ gstamou@ihu.gr
Δημήτριος Ψύλλος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Αφ. Καθηγητής, ΑΠΘ dpsyllos@ihu.gr
Παναγιώτης Τζιώνας ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ptzionas@ihu.gr
Δημήτριος Χασάπης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. dcasap@ihu.gr
Δημήτριος Μπαντέκας ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Διοικητικών Υποθέσεων Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. dbandekas@ihu.gr
Νικόλαος Κατής ΜΕΛΟΣ Καθηγητής Τμήματος  Γεωπονίας, ΑΠΘ nkatis@ihu.gr
Ευφημία Παπαθεοδώρου ΜΕΛΟΣ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ epapatheodorou@ihu.gr
Παναγιώτης Αδαμίδης ΜΕΛΟΣ Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε. adamidis@ihu.gr
Σταμάτης Αγγελόπουλος ΜΕΛΟΣ Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. saggelopoulos@ihu.gr
Χαράλαμπος Στρουθόπουλος ΜΕΛΟΣ Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. strch@ihu.gr
Κωνσταντίνος Δαυίδ ΜΕΛΟΣ Καθηγητής Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. david@ihu.gr
Μυροφόρα-Ευαγγελία Θεοδωρίδου- Σωτηρίου ΜΕΛΟΣ Καθηγήτρια  Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. theodoridou@ihu.gr
Αναστάσιος Μωϋσιάδης ΜΕΛΟΣ Καθηγητής Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. amoisiadis@ihu.gr
Αθανάσιος Μητρόπουλος ΜΕΛΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε amitropoulos@ihu.gr
Δημήτριος Μαδυτινός ΜΕΛΟΣ Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. dmaditinos@ihu.gr
Δημήτριος Εμμανουλούδης ΜΕΛΟΣ Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε. demmanouloudis@ihu.gr
Γιαννούλα Φλώρου ΜΕΛΟΣ Καθηγήτρια Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. gflorou@ihu.gr
Δημοσθένης Σταμάτης ΜΕΛΟΣ Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε. dstamatis@ihu.gr
Γεώργιος Παπαδιοδώρου ΜΕΛΟΣ Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε. gpapadiodorou@ihu.gr
Γεώργιος Τσιριγώτης ΜΕΛΟΣ Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. tsirigo@ihu.gr
Κωνσταντίνος Κοσμάτος ΜΕΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής  Τμήματος Νομικής, ΔΠΘ kkosmatos@ihu.gr
Θεοδώρα Χολη ΜΕΛΟΣ Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ tcholi@ihu.gr
Μαρίκα Γιούνη ΜΕΛΟΣ Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ myouni@ihu.gr
Αγγελική Ζιάκα ΜΕΛΟΣ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας, ΑΠΘ aziaka@ihu.gr