Ορισμός Εφορευτικής για την διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.ΤΕ.Π. στη συνέλευση του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών_2020