Δελτίο Τύπου – Διάκριση διδάσκοντα του Τμήματος Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.