Ενημερωτικό σημείωμα “ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19”

Η ομάδα εργασίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για τον COVID-19 έστειλε το εξής σημείωμα, το οποίο αναρτούμε ως έχει.

ΜΕΤΡΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

1) Αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων –εκδρομών στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με άτομα που έρχονται από την Ιταλία καθώς και οι μετακινήσεις μέσω του προγράμματος Erasmus, από και προς όλες της περιοχές της συγκεκριμένης χώρας.

2) Ενημέρωση για τους τρόπους διάδοσης του νέου κορονοϊού COVID-19 των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

3)Λήψη μέτρων προστασίας από τον ιό και ενημέρωση για τη διαδικασία αναφοράς ύποπτων  περιστατικών και μεταφοράς στο Νοσοκομείο. 4)Διανομή ενημερωτικού υλικού και παροχή εξειδικευμένων οδηγιών από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. eody.gov.gr

5) Προμήθεια και τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων   σε σημεία των πανεπιστημιουπόλεων (κόμβων) του ΔΙΠΑΕ

Περισσότερες Πληροφορίες στον σύνδεσμο https://youtu.be/woEoQWeUa2M

Από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος