Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές
Το Ίδρυμα Ωνάση θα χορηγήσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.