Συγκρότηση Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος