Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.