Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους στα όργανα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΔI.ΠΑ.Ε.