Συγκρότηση Κοσμητείας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

  9ΦΕ246ΨΖ3Π-4ΔΕ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ_ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ_ΣΧΟΛΗΣ_ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ