Ανακήρυξη υποψηφίων προέδρου και αναπληρωτή προέδρου τού τμήματος μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF.

Έγγραφο