Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πράξη ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε ανέργους.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF.

Έγγραφο