Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανάδειξης Κοσμητόρων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF.

Έγγραφο