Προκηρύξεις για προέδρους και αναπληρωτές προέδρους των σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Ακολουθούν οι προκηρύξεις των τμημάτων σε μορφή PDF.

Προκηρύξεις