Δημοσίευση του νόμου 4610/2019 – ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019

2019-06-05T14:26:51+03:00

Νόμος υπ' αριθμόν 4610 / 2019 Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις. Λήψη του νόμου σε αρχείο PDF ↓